เป้าหมายหลัก

เป้าหมายหลัก : เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการสื่อสาร เข้าใจถึงความแตกต่าง วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สามารถฟังคำศัพท์ ประโยค เรื่องราว บทสนทนา จากนิทาน ละคร เพลง ภาพยนตร์ จับใจความสำคัญ ตอบคำถาม โดยให้เหตุผล รวมทั้งสามารถถ่ายทอดสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ รวมทั้งสามารถใช้ภาษา เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สู่สังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์

Week1      เนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกของการเปิด Quarter 1 จึงยังไม่มีการจัดการเรียนการสอน วันนี้นักเรียนห้องม.3 กิจกรรมช่วงเช้าก็เป็นกิจกรรม จิตศึกษา ในหัวข้อ เรายู่ตรงไหนของโรงเรียนพี่ๆก็แชร์ประสบการณ์ ผ่านทั้งการวาดภาพและอธิบายความรู้สึกออกมาเป็นคำพูด ทุกคำพูดของพี่ๆล้วนเป็นคำพูดที่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของเขาไดัเป็นอย่างดี แต่คำพูดหนึ่งที่ครูอุ้มประทับใจมากๆคือ พี่ปาล์มบอกกับครูอุ้มและเพื่อนว่า "ตอนนี้หนูอยู่ที่จุดเริ่มต้นของจุดจบค่ะ" คือเป็นคำพูดสั้นๆที่สื่อความหมายได้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียว พี่ๆก็ทำความสะอาดบ้านมัธยมต่อ หลังจากนั้นครูณีก็เข้ามาคุยกับพี่ๆม.3 และให้พี่ๆม.3ตั้งคำถามอะไรก็ได้เกี่ยวกับครูอุ้มและครูดอกไม้ กิจกรรมนี้พี่ม.3นอกจากจะถามคำถามอย่างตั้งใจแล้ว ขณะที่ครูอุ้มและครูดอกไม้แชร์ประสบการณ์ เด็กๆตั้งใจฟังกันมาก กิจกรรม(ถึงเที่ยง) กิจกรรมตอนบ่ายเป็นกิจกรรม body scan เพื่อให้พี่ๆกลับมาอยู่กับตัวเองและทำกิจกรรมสำรวจต้นทุนชีวิตนักเรียนจาก สิ่งที่เขาเป็นตอนนี้ เป็นสิ่งที่เขาอยากจะเป็น และสิ่งที่คนอื่นอยากให้เขาเป็น กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้เราได้เรียนรู้มุมมองชีวิตของเด็กนักเรียนได้มากยิ่งขึ้น
       วันที่สองของการเปิดภาคเรียน เป็นกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง ของพี่ๆมัธยม1-3เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้พี่มัธยมมีโอกาสทำความรู้จักกันมากยิ่งขึ้นผ่านกระบวนการเล่นเกมส์ เกมส์โป๊ะแตก แถมดาราเปลี่ยนจอ เกมส์ทายคำจากาพเป็นต้น พี่มีโอกาสทำความรู้จักน้องๆน้องมีโอกาสรู้จักพี่ๆและที่ยิ่งกว่านั้นคือ ทั้งครูและนักเรียนมีโอกาสทำความรู้จักกันมากยิ่งขึ้นด้วย
      คำถามที่อยากถามเพิ่ม คือ กิจกรรม Body Scan ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กนักเรียนผ่อนคลาย และพร้อมที่จะเริ่มต้นการเรียนรู้ในช่วงบ่ายได้จริงๆหรือค่ะ เพราะสังเกตุจากนักเรียนชั้น ม.3 บางคนก็เลือกที่จะไม่นอน เพราะให้เหตุผลว่า การนอนในช่วงบ่ายพอตื่นมาจะทำให้เขาปวดหัวมาก และยังงัวเงียอยู่ค่ะ

ภาพประกอบการสังเกตนักเรียนทำกิจกรรมสำรวจต้นทุนชีวิตนักเรียนในหัวข้อ "Who I am"ครูอุ้มแชร์ประสบการณ์ให้นักเรียนฟัง


กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างพี่ๆมัธยม 1-3 ที่ใต้ถุนบ้านม.1

2 ความคิดเห็น: