เป้าหมายหลัก

เป้าหมายหลัก : เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการสื่อสาร เข้าใจถึงความแตกต่าง วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สามารถฟังคำศัพท์ ประโยค เรื่องราว บทสนทนา จากนิทาน ละคร เพลง ภาพยนตร์ จับใจความสำคัญ ตอบคำถาม โดยให้เหตุผล รวมทั้งสามารถถ่ายทอดสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ รวมทั้งสามารถใช้ภาษา เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สู่สังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์

Week5

สิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์ที่
ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมจิตศึกษา
       จิตศึกษาของพี่ๆม.๓
08/06/2558
     จิตศึกษาม.๓ วันนี้เริ่มต้นวันแรกด้วยการตั้งคำถาม 30 ข้อ เพื่อทายสิ่งของที่อยู่ในกล่องว่าคืออะไร กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้หลายๆทักษะ
1.      ทักษะการตั้งคำถาม
2.      ทักษะการคิดวิเคราะห์
3.      ทักษะการรับฟังด้วยความตั้งใจ
4.      ทักษะการเชื่อมโยงสิ่งที่เพื่อนตอบแล้วกับสิ่งที่เราควรตอบต่อไป

จิตศึกษาม.๓


      09/06/2558
จิตศึกษาที่ประทับใจ คือ กิจกรรมจิตศึกษาโดยการถอนหญ้าบริเวณด้านหน้าของสนามหน้ามัธยม อาจจะดูเป็นแค่กิจกรรมธรรมดาที่ไม่ได้พิเศษอะไรมากมาย แต่เป็นกิจกรรมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจ และการมีจิตอาสาของนักเรียน เพราะพื้นที่ตรงนั้นคือเขาจะไม่ทำก็ได้ เพราะมันไม่ใช่เขตที่เขาต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว แต่พอครูขอความร่วมมือ นักเรียนก็ร่วมแรงร่วมใจตั้งใจทำด้วยความเต็มใจ เป็นภาพบรรยากาศที่น่ารักมากๆ
10/06/2558
จิตศึกษาของพี่ม.๓ วันนี้ เป็นกิจกรรมที่หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เพราะเป็นการให้นักเรียนให้คำจำกัดความจากรูปภาพ แล้วนำมาผูกร้อยเป็นเรื่องราวที่มีความหมาย
จากกิจกรรมจิตศึกษาหลายๆกิจกรรมที่ผ่านมา ทำให้บางทีเราก็อึ้งเหมือนกันตรงที่ว่าบางกิจกรรมที่นำมาทำจิตศึกษาเป็นกิจกรรมที่ธรรมดาๆ แต่ให้ผลลัพธ์ที่ตรงข้ามเพราะกิจกรรมบางอย่างสะท้อนให้เราเห็นอีกด้านของความคิดเด็ก อีกด้านของหลายๆมุม ซึ่งบางที่ก็ทำให้เราได้รู้จักกับนักเรียนมากยิ่งขึ้นผ่านกิจกรรมเหล่านี้

ภาษาอังกฤษ
8/06/2558
ภาษาอังกฤษ ม.๑ Sport  Vocabulary
เกมส์นี้เป็นเกมส์ที่เรียกความสนใจจากนักเรียนได้ระดับดีเลยทีเดียว เพราะไม่เคยเห็นนักเรียนชั้นม.๑ สนุกแบบนี้มาก่อน ปกติบรรยากาศภายในห้องจะไม่นิ่งแบบนี้ ส่วนมากเขาจะคุยกันซะส่วนใหญ่ แต่วันนี้คือทุกคนให้ความสนใจในตัวกิจกรรม สื่อการเรียนการสอนเรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะดึงดูดความสนใจด้วย แต่ก็ยังมีบ้างตอนเราให้นักเรียนออกมาเขียนเฉลยคำศัพท์บนกระดาน แล้วมีเสียงคุยซึ่งตอนนั้นครูขอสัญญาณความพร้อมแล้ว แต่ก็ยังมีเสียงคุยของนักเรียนสองคนอยู่ เราเลยแก้ปัญหาโดยการให้เขาออกมาพาเพื่อนเฉลยคำศัพท์ พร้อมกับให้เหตุผลเขาว่า ที่เขาพูดคุยในขณะที่เพื่อนกำลังทำกิจกรรมแสดงให้เห็นว่าเขาคงเข้าใจในเนื้อหาดีแล้ว แต่นักเรียนก็ให้ความร่วมมือ ซึ่งการแก้ปัญหาแบบนี้แสดงให้เขารู้ว่าการที่มีแต่คนพูดแต่ไม่มีคนฟัง เขารู้สึกอย่างไร?

Flash Card "Sport"

กิจกรรม Word Order 

ภาษาอังกฤษ ม.๒ เรียนรู้ผ่านการฟังเพลง This is me
            กิจกรรมฟังเพลงนี้ดึงดูดให้นักเรียนห้องนี้นิ่งได้ไม่ยาก อาจจะเป็นเพราะนักเรียนห้องนี้มีความชอบในการฟังเพลงอยู่แล้ว และอีกอย่างด้วยเนื้อหาก็ดี การนำเสนอเพลงก็ดีล้วนแต่สามารถดึงดูดความสนใจเขาได้ไม่ยาก หลังจากนั้นก็เป็นการเติมคำศัพท์ที่หายไปในช่องว่าง เป็นการฝึกทักษะด้านการฟังของเขา  และการช่วยๆกันเฉลยก็เป็นการทวนสิ่งที่เขาได้ฟังได้แบบง่ายๆ เลยว่าเขามีส่วนที่ฟังได้-ไม่ได้ตรงไหน งแม้ว่าบางคนในห้องจะตอบปัญหาไม่ได้เลย แต่สิ่งที่เห็นจากนักเรียนชั้นนี้เสมอก็คือ ความช่วยเหลือของเพื่อนๆภายในห้อง ช่วยกันทุกอย่าง ช่วยบอก อธิบายในส่วนที่เพื่อนไม่เข้าใจ
ฟังเพลง This is meFill in the blank from This is me song

09/06/2558
ภาษาอังกฤษม.๑
วันนี้ม.๑ เรียนรู้เรื่องของการบอกความชอบการเล่นกีฬา ผ่านกิจกรรม What sport do you like?
ครูก็จะให้นักเรียนที่เป็นอาสาสมัครมาแสดงท่าทาง  (Action ) แสดงท่าทางการเล่นกีฬาต่างๆ เพื่อนในห้องก็จะทายว่าคือกีฬาอะไร หลังจากนั้นก็เป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะเลือกกีฬาที่ตัวเองชื่นชอบมา 1 อย่าง หลังจากนั้นก็ให้นักเรียนทายว่ากีฬานั้นควรจะใช้คู่กับคำว่า Play / Do / Go ได้ข้อสรุปดังนี้
Play      ใช้กับกีฬาทั่วๆไปกีฬาที่มีการแข่งขันและมีการชิงรางวัล
Do        ใช้กับกีฬาที่เป็นศิลปะการต่อสู้ที่ต้องมีคู่ต่อสู้
Go       ใช้กับกีฬาที่เติม ing

ครูอธิบายเรื่องการใช้ Play/Do/Go กับแต่ละชนิดกีฬา

นักเรียนลองทายว่าคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาตัวไหนควรจะใช้ Play/Go/Do


แต่เราไปเฉลยเร็วเกินไปเกี่ยวกับหลักของการใช้ เพราะถ้านักเรียนเขาเรียนรู้จนเขาสามารถสังเกตได้ว่ากีฬาชนิดนี้ควรใช้กับ Play / Do / Go

ภาษาอังกฤษม.๒
กิจกรรมต่อเนื่องจากการฟังเพลงวันแรก ครูหยิบเนื้อหาตรงที่เป็นคำที่เป็นภาษาพูดของคำศัพท์ Wanna =want to
Gonna = going to
Gotta = have got to
กิจกรรมเรียงคำให้เป็นประโยค

กล่องที่มีประโยคเกี่ยวกับใช้ wanna/ want to/ gonna /going to
  
ตัวอย่างคำ ในการเรียงให้เป็นประโยค
เช่น I wanna be a teacher. มาจาก I want to be a teacher.

โดยผ่านกิจกรรม ให้นักเรียนเรียงคำให้เป็นประโยคของแต่ละกลุ่ม แล้วช่วยกันเฉลยพร้อมๆกัน กิจกรรมนี้คือเป็นกิจกรรมที่นักเรียนสามารถเรียนรู้หลักการเกี่ยวไวยากรณ์โดยที่นักเรียนได้สรุปด้วยความเข้าใจของเขาเอง และยังสามารนำความเข้าใจนี้ไปต่อในกิจกรรมที่สองได้อีกด้วยเพราะกิจกรรมที่สองนอกจากจะเน้นความสนุกสนานแล้ว นักเรียนจะยังได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนมาใช้ผ่านกิจกรรมนี้ กิจกรรมก็คือ นักเรียนร้องเพลงไปเรื่อย ในขณะที่ครูก็จะส่งของขวัญไปเรื่อยๆ เมื่อเพลงหยุดนักเรียนจะต้องจับฉลากของขวัญขึ้นมาแล้วเปลี่ยนประโยคที่กำหนดให้ นักเรียนและคุณครูร้องเพลงกันอย่างสนุกสนาน เช่น
I wanna be a teacher.
I want to be a teacher.

10/06/2558
ภาษาอังกฤษม.๑ กิจกรรม What do you see in the picture?
          วันนี้เราต้องการจะทบทวนว่านักเรียนมีความเข้าใจในการใช้ Play Do Go ในการบอกถึงการเล่นกีฬา?ก็เลยมีกิจกรรมที่มาเช็คความเข้าใจของนักเรียน เริ่มต้นโดยการที่ครูให้นักเรียนจับคู่โดยยึดคู่จากเกมส์ ขอนัดเจอที่…………(ของครูจุล) หลังจากนั้นครูก็จะโชว์ภาพของกีฬาบางชนิด เช่น Basketball / Swimming/ Judo เป็นต้น แต่ครูจะให้ดูภาพในรูปแบบของการต่อจิกซอ พอนักเรียนรู้แล้วว่าเป็นกีฬาอะไร นอกจากจะเขียนชื่อกีฬาแล้ว นักเรียนจะต้องสามารถบอกได้ว่า กีฬาประเภทนั้นควรจะใช้คำไหนมาเชื่อม จะใช้ Play /Do /Go  กิจกรรมนี้ยังเชื่อมโยงไปยังความรู้ด้านของการใช้คำสัพนาม การใช้คำกริยาให้สอดคล้องเหมาะสมกับประธาน


ทายภาพที่ 1

ทายภาพที่ 2

Swimming

บรรยากาศในห้องเรียน

            บรรยากาศในห้องเริ่มพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพราะวันนี้เวลาที่ครูพูด หรือบอกให้เขาทำกิจกรรมใดๆเราเริ่มให้ความสนใจและยินดีที่ทำปฏิบัติตามมากยิ่งขึ้น เช่น วันนี้พี่ๆหลายคนในห้องจากที่ปกติไม่ค่อยสนใจ ก็เริ่มอยากมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น พี่โจเซพจากที่อาทิตย์แรกๆคือเวลาที่เราถามหรือว่าให้เขาทำกิจกรรมเขาจะไม่ค่อยอยากตอบ อยากทำ ตอบออกแนวกวนๆ แต่วันนี้ครูเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขา คือ ถ้าครูถามคำถามกระตุ้นให้เขาตอบ ถ้าเวลาที่เขาตอบกวนๆ เราก็จะบอกว่า “โอเคพี่ๆคะ ถ้าพี่โจเซฟยังนึกคำตอบไม่ออก เดี๋ยวเรามาช่วยเพื่อนตอบกันดีกว่า คือเราจะทำเหมือนเราไม่ได้สนใจเขาแล้วนะ แต่เรากำลังสนใจไปที่เพื่อนของเขามากกว่า ปรากฏว่าเป็นแนวทางที่ได้ผล เพราะเขาต้องการที่จะตอบคำถามให้ได้ อยากตอบถามแบบจริงๆ ซึ่งมันเป็นสัญญาณที่ดีอย่างหนึ่งเลยซึ่งเพื่อนในห้องคนอื่นหลายคนที่เริ่มพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ภาษาอังกฤษม.๒
กิจกรรมวาดภาพที่แสดงความเป็นตัวเองหรือความใฝ่ฝันในอนาคต
          นักเรียนวาดภาพสิ่งที่เป็นตัวเค้าเองมากที่สุด หรืออาจจะเป็นสิ่งที่ตัวเองใ่ฝ่ฝันที่อยากจะเป็นในอนาคต กิจกรรมนี้จริงแล้วจุดมุ่งหมายนอกจากที่ครูจะได้เด็กนักเรียนวาดภาพแล้ว แต่จุดมุ่งหมายจริงๆคือ ครูต้องการรู้ทัศนคติ ความชื่นชอบรวมไปถึงความใฝ่ันของนักเรียนแต่ละคน คือเราจะได้แนะนำไปในทางที่เหมาะสมกับความชอบของเขามากที่สุด


นักเรียนตั้งใจวาดภาพมาก

    

บรรยากาศในห้องเรียน


11/06/2558
ภาษาอังกฤษม.๑ ส่งสารมหาสนุก
          กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มที่นักเรียนภายในกลุ่มจะต้องช่วยกันแปลสาร(ข้อความ)ที่กำหนดให้ออกมาในรูปของการวาดภาพสรุปความ
หน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม
คนที่ 1 วิ่งไปรับสาร(ข้อความ)
คนที่ 2 เขียนข้อความลงกระดาษที่เตรียมให้
คนที่ 3 แปลประโยค
คนที่ 4 วาดภาพที่สามารถถสื่อความหมายของข้อความทั้งหมดได้
         กิจกรรมนี้นอกจากจะได้ความสนุกสนานแล้ว ยังเป็นการฝึกทักษะหลายๆด้าน เช่น ทักษะของการทำงานเป็นกลุ่ม การแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ และการคิดโดยเชื่อมโยงกับความรู้ที่เรียนรู้มา ว่าถ้าเป็นประโยคคำามแบบนี้ ประโยคคำตอบควรที่จะเป็นลักษณะไหน?


 
 คนที่ 1 วิ่งมาดูสาร(ข้อความ)ที่กำหนดให้ 

ช่วยกันแปลความหมาย
ช่วยกันออกแบบรูปาพ
นำเสนอผลงานผลงานนักเรียน
ภาษาอังกฤษม.๓ (ภาพรวม)
นักเรียนชั้นม.๓(สังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนครูจุล)
ภาพรวมของม.๓ อาทิตย์นี้ช่วยๆ เนื้อหาและตัวกิจกรรมต่างๆ ก็ต่อเนื่องมาจากเนื้อเรื่องที่ครูจุลให้อ่านและช่วยๆกันแปล เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยกันเรียน เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นครูจุลก็มีข้อสอบ O-net มาให้นักเรียนลองทำดู พี่ฟิล์มของเราได้คะแนนเต็มซะด้วย และครูจุลใช้เทคนิคการอธิบาย จากข้อสอบของO-net ว่าสอดคล้องกับเนื้อหาสาระเรื่องใดบ้าง เชื่อมโยงเนื้อหาผ่านการทดลองทำข้อสอบ
เทคนิคที่ได้จากครูจุล(เพิ่มเติม)
1.      การนำเข้าสูบทเรียนโดยทายคำศัพท์แบบแปลกใหม่ คือ ครูจะกำหนดแค่ตัวเลขแล้วให้นักเรียนทาย เช่น คำศัพท์ที่เกี่ยวกับกีฬา
6-9-19-8-9-14-7 = Fishing
6-15-15-20-2-1-12-12 = Football
จากกิจกรรมนี้นักเรียนตื่นเต้นมาก ตอนแรกก็งง แต่หลังๆเริ่มสนุกและสนใจมากยิ่งขึ้น
2.      การให้กำลังใจเด็ก เช่น การพูดว่าครูเชื่อว่าพี่ทำได้เป็นคำสั้นๆที่มีพลังมากๆอยู่ในคำพูดคำนี้ เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนอยากลองทำ ลองปฏิบัติ เป็นวิธีที่ดีมาก

สิ่งที่อยากจะพัฒนาตัวเอง
1.      เรื่ององการจัดการ การควบคุมชั้นเรียนก็ยังต้องพัฒนาอยู่ แต่กระบวนการแบบนี้อาจจะให้ได้ดั่งใจเราเพียงแค่เวลา 2-3 วันก็คงเป็นไปไม่ได้ เวลาจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดของเรา
2.      เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน มีความรู้สึกว่ามันยังน้อยถึงน้อยมากจนเกินไป และประโยคที่พูดยังไม่ค่อยหลากหลายเท่าที่ควร อยากจะพูดภาษาอังกฤษให้มากกว่นี้

ภาพรวมของนักเรียนชั้นม.๓
การจัดการเรียนรู้วิชาบูรณการณ์องนักเรียนชั้นม.๓
สรุปการเรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่และแรงการออกแบบการทดลอง
  


      บรรยากาศในห้องของพี่ม.๓ คือหลังจากที่แต่ละกลุ่มได้รับหัวข้อไปแล้ว ก็ทำกาศึกษาหาข้อมูล
1.      เรื่องของการเคลื่อนที่
2.      เรื่องของแรง
ตอนกลางสัปดาห์มีการนำเสนอเนื้อหาที่ตัวเองไปศึกษา มาแชร์ให้เพื่อนฟังและถ้าเพื่อนคนไหนไม่เข้าใจก็จะให้เพื่อนช่วยกันอธิบาย ช่วยกันแชร์ความรู้ร่วมกัน

พิธีชา 
พิธีชาของพี่ๆม.๓ วันนี้  12/06/2558 
วันนี้เป็นรั้งแรกที่พี่ม.๓ ได้ทำพิธีชา เป็นพิธีการเรียบง่ายแต่มีความหมาย แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ สงบ และกลับมาอยู่กลับตัวเองมากขึ้น เป็นการที่มานั่งพูดคุยแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน บรรยากาศเป็นกันเอง นั่งคุยแบบเปิดใจและจิบชาในช่วงบ่ายแบบนี้(แต่หน้าเสียดายเพราะวันนี้ได้ได้เข้าร่วม)
Review หนังสือให้น้องๆฟัง


พี่หญิง Review หนังวสือให้น้องฟัง

กุซโซ่ ของพี่ฟิวส์

 ตัวอย่างผลงานนักเรียน

            กิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆกิจกรรมหนึ่ง เพราะว่าพี่ๆม.๓ มานำเสนอหนังสือดีๆที่พี่ๆได้อ่านมาแล้ว มาเล่าให้น้องๆฟัง จากกิจกรรมนี้น้องๆก็ได้รับความรู้ ข้อคิดดีๆจากหนังสือ พี่ๆก็ได้ฝึกฝนทักษะความกล้าแสดงออก การเป็นผู้นำให้น้องๆเห็น ครูก็ได้มีส่วนร่วมในการรับฟัง กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เป็นการสานสัมพันธ์ให้พี่-น้องในมัธยมได้ดีเลยค่ะ
กิจกรรม Body Scan
  กิจกรรม Body Scan ของนักเรียนชั้นม.๓ ช่วงอาทิตย์นี้เป็นแบบง่ายๆ คือ บางวันถ้าครูดอกไม้จะพาทำ Body Scan โดยให้นักเรียนในห้องเป็นตัวแทนการอ่านนิทานให้เพื่อนฟัง แต่มีนักเรียนบางคนก็จะถามว่า “ไม่ทำ Body Scan กับเพื่อนได้มั้ย? แต่ขอสานแหได้มั้ย? ไม่งั้นก็เคลียร์งานตัวเองให้เสร็จได้มั้ย? ครูดอกไม้ให้ทำได้ แต่ต้องทำแบบเงียบๆไม่รบกวนเพื่อนที่ต้องการ Body Scan แต่นักเรียนก็โอเคกับการทำกิจกรรมแบบนี้
งานฟาร์ม
            นักเรียนชั้นม.๓ เริ่มต้นวันจันทร์โดยการไปขนไม้มาจากหลังโรงเรียนเพื่อทำคอกไก่แบบออแกนิค ซึ่งจากกิจกรรมนี้ ทำให้เห็นถึงความสมัครสมาน สามัคคีของทั้งนักเรียนในชั้นเองก็ดี ครูก็ดี และยังรวมไปถึงความร่วมด้วยช่วยกันของน้องม.๑ ที่มาช่วยด้วยความเต็มใจ ในที่สุดเล้าไก่ของทุกคนก็สำเร็จ
ร่วมด้วยช่วยกันขนไม้คอกไก่เสร็จสมบูรณ์

 ทักษะชีวิต "การสานแห" **ส่วนในรายวิชาการเรียนการสอนอื่นๆ และกิจกรรมที่มีมาเพิ่มของม.๓ ก็คือการตัดต่อหนังสั้นม.๓ เป็นหนังสั้นที่ ซึ่งนักเรียนในห้องทุกคนก็ต้องใจทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีมาก
การประชุมใหญ่ 11/06/2558

“จากใบพลู สู่ใบเตย แล้วก็มาเอิร์น”
สรุปการประชุม “รุ่งทิวา  ตำรารัมย์”

จากการประชุมครั้งนี้ครูใหญ่ให้โจทย์ครูแต่ละระดับชั้นเลยว่า “เมื่อปัญหาเกิดแล้ว คิดหาทางแก้ปัญหาแล้ว จะทำอย่างไร ให้เป็นวิถี เป็นแนวปฏิบัติ?”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น