เป้าหมายหลัก

เป้าหมายหลัก : เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการสื่อสาร เข้าใจถึงความแตกต่าง วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สามารถฟังคำศัพท์ ประโยค เรื่องราว บทสนทนา จากนิทาน ละคร เพลง ภาพยนตร์ จับใจความสำคัญ ตอบคำถาม โดยให้เหตุผล รวมทั้งสามารถถ่ายทอดสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ รวมทั้งสามารถใช้ภาษา เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สู่สังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์

Week7

สิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์ที่ 7 
ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

จิตศึกษา
       
ภาพประกอบจิตศึกษาครูต๋อย
ครูต๋อยมีกระดาษเปล่ารูปสี่เหลี่ยมมาให้นักเรียน แล้วให้นักเรียนบอกว่าเห็นอะไรเกี่ยวกับกระดาษเปล่านี้ แล้วครูก็ลองให้นักเรียนลองยกตัวอย่างสิ่งที่มีรูปร่างที่ไม่เหมือนรูปสี่เหลี่ยมนี้ เช่น ความรู้สึก บอล กังหันลม สายลม บ้าน เพื่อที่จะเชื่อมโยงเข้าสู่ การมองเห็นตัวเอง(การรับรู้ว่าสิ่งที่เป็นปัญหา อุปสรรค ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราและแนวทางการแก้ไข)
      ครูอาร์ตทำจิตศึกษาโดยให้นักเรียนเล่าเรื่องผ่านการดูภาพถ่ายที่แสดงให้เราได้เห็นมุมมองที่แตกต่างกันในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิต ความเป็นอยู่ เช่น คำกล่าวของพี่ฟ้า(ชุ)
จิตศึกษาครูอาร์ต

      การดำรงชีวิต#เรียบง่าย#
      การช่วยเหลือ#เกื้อกูล#
      การมุ่งมั่น#ตั้งใจ#
(เป็นคำสั้นๆที่แสดงให้เราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างๆ)

 จิตศึกษา ครูอุ้ม

จิตศึกษา
เส้นทางแห่งความฝัน This is me.

24/06/2558

กิจกรรมจิตศึกษาวันนี้ จุดประสงค์เพื่อที่จะให้นักเรียนได้ย้อนกลับมาดูตัวเองมากขึ้น กลับมารู้ตัวเองมากขึ้นว่าตอนนี้เรามีความฝัน หรือสิ่งที่เราชื่นชอบหรือเปล่า แล้วถ้ามีเราจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรให้เราไปสู่จุดมุ่งหมาย  เราก็เลยยกตัวอย่างจากชีวิตของเราให้นักเรียนดูว่า ว่าความฝันของครู คือ อยากจะเป็นครูที่ดีให้ได้ และตอนนี้ครูก็มาถึงเส้นที่อยู่กลางทางเรียบร้อยแล้ว แต่ครูก็จะไม่ยอมแพ้ จะทำตามความฝันให้จงได้

ภาษาอังกฤษ ม.๑
22/06/2558
เกม หาให้เจอถ้าเธอแน่จริง
  
  
        เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้ว เป็นการเตรียมงานและกิจกรรมไหว้ครู เลยทำให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแค่ สองคาบต่อสัปดาห์ วันนี้ก็เลยแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม
1.       แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม
2.       ให้แต่ละกลุ่มวิ่งมาดูลักษณะต่างๆ ของ Monster แล้วกลับไปเขียนที่กลุ่ของตัวเอง
3.       วาดออกมาเป็นรูปภาพ Monster พร้อมตั้งชื่อเป็นกลุ่มของตัวเอง
4.       ตามหาเพื่อนที่มาจากดาวดวงเดียวกัน เช่น The Sun /The Moon/ The Mercury 
5.       สรุปกิจกรรมนี้โดยการ ให้แต่ละกลุ่ม Present เกี่ยวกับ Monster ของแต่ละกลุ่มให้เพื่อนดู
               พัฒนาการของนักเรียนวันนี้ คือ สังเกตได้เลยว่าเขาจะพยายามที่จะนิ่งขึ้น เวลาที่เพื่อนคนไดคนหนึ่งคุย เพื่อนในห้องคนอื่นๆก็จะช่วยกันเตือนเพื่อน  และวันนี้คำพูดของพี่ๆม.๑ วันนี้ถามครูว่า ครูครับ วันนี้โอเคมั้ยคับ”(เป็นคำพูดที่ฟังแล้วก็แอบอมยิ้ม อาจจะเป็นเพียงต้นไม้เล็กๆ ที่มีพัฒนาการที่ค่อยพัฒนาการ แต่ครูมีความเชื่อว่า ต้นไม้ทุกคนสามารถพัฒนาได้)
ภาษาอังกฤษม.๒
ฟังเรื่องสั้น Chocolate Milk

เนื่องจากย้ายคาบเรียนจากเช้ามาเรียนบ่ายกิจกรรมที่เตรียมไว้ กลัวนักเรียนจะเบื่อ เพระว่าเป็นคาบแรกตอนบ่ายครูก็เลยตัดสินใจให้จัดกรรมการฟังเรื่องสั้น Chocolate Milk (แล้วครูใช้กิจกรรม Hangman คำว่า Chocolate Milk) แล้วครูก็ถามไปว่านักเรียนได้ยินคำศัพท์คำไหนบ้างจากกิจกรรมนี้ และปิดท้ายด้วยการเล่นเกมทายคำศัพท์จากตัวอักษรให้ประกอบเป็นคำศัพท์ที่มาจากเนื้อเรื่อง  กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำกี่ทีก็สร้างความสนุกสนานในนักเรียนและครูก็มีการทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษตัวต่อตัวกับครู โดยที่ครูจะบอกคำเป็นภาษาอังกฤษและให้นักเรียนลองสะกดคำนั้น

ภาษาอังกฤษม.๑ -
23-24 /06/2558
ครูให้นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษผ่านการดูภาพยนตร์
Ø Into the Wood(ม.1) 
Ø Chocolate Factory(ม.2) 


 
 

 

บรรยากาศการเรียนม.๒

ในระหว่างที่ภาพยนตร์ครูให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ที่ได้ยินจากภาพยนตร์อย่างน้อย 20 คำ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้ดีเลยทีเดียว(นักเรียนดูนิ่งมากและตั้งใจดูมากค่ะ) และนอกจากกิจกรรมดูภาพยนตร์จะเป็นการเรียนภาษาที่รู้สึกสนุกสนานแล้ว เราก็ยังสามารถสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ชีวิตและความเป็นอยู่ของทั้งสองวัฒนธรรมของไทยและต่างประเทศได้
การที่ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ที่ได้ยินจากภาพยนตร์ เป็นการฝึกให้นักเรียนได้ฝึกการฟังภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆ
25/06/2558
บรรยากาศการดูหนัง

                ผลงานนักเรียนชั้นม.๑

  
วันนี้ม.๑ หลังจากที่ดูภาพยนตร์เสร็จแล้ว ครูใช้คำถาม What is your favorite characters in this movie (Into the Woods) และให้นักเรียนแต่ละคนวาดภาพตัวละครที่ตนเองชื่นชอบพร้อมบอกเหตุผล ประกอบ
26/06/2558
วันนี้พี่ม.๒ ภาพยนตร์เรื่อง  ชาร์ลีกลับโรงงานช็อคโคแลตจนจบ และข้อเขียนแง่คิด ที่ได้รับจากภภาพยนตร์เรื่องนี้ ว่าได้รับอะไรบ้าตัวละครแต่ละตัวให้แง่คิดอย่างไรกับเรา

ภาพรวม.๓
ภาษาอังกฤษ ม.๓
วันนี้สิ่งที่สังเกตได้จากครูจุลก็คือ วันนี้ทบทวนเรื่อง Possessive Pronoun and Adjective
ครูจุลเรื่องหยิบเอาสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัว (ครูจะให้นักเรียนทายว่าสิ่งของที่ครูหยิบขึ้นมาเป็นสิ่งของของนักเรียนคนไหนในห้อง) มาเป็นสื่อเป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอน คือ ครูสอนนักเรียนเรื่อง การบอกถึงความแสดงการเป็นเจ้าของ เช่น

การเรียนการสอนที่ สอนจากเรื่งใกล้ตัว

Whose pen is this?
This is Kratin’s pen.
และอีกอย่างที่คิดว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ คือ เวลาที่ครูต้องการจะทบทวนเรื่องของ Possessive Pronoun and Adjective Subject and Object  คือครูจะเว้นช่องว่างไว้ หลังจากนั้นครูก็ให้นักเรียนออกมาช่วยกันเติมทีละคนตามเลขที่

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียน

ดูการกำเนิดมนุษย์

ดูการเปลี่ยนแปลงเรื่องพลังงาน


นำเสนอการทดลอง


  การทดลอง


ภาพรวม.๓ PBL คู่ขนาน วันนี้ม.๓ นำเสนอเรื่องโคโมโซมและพันธุกรรมของแต่ละกลุ่มหลังจากนั้นก็ดูคลิปเรื่องของการกำเนิดมนุษย์ผ่านคลิปวิดีโอ และนอกจากนั้นหลังจากที่เรียนรู้เริ่มกันแล้ว ครูณีก็จะมีข้อสอบมาทดสอบความเข้าใจเสมอ
ส่วนเรื่องของ Transformer (PBL หลัก) ตอนนี้ก็ลงในส่วนของเนื้อหามากยิ่งขึ้น เนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วมีการออกแบบการทอลองของพลังงานแบบต่างๆ อาทิตย์นี้ก็เลยเรียนเรื่องของพลังงานผ่านการทดลอง
การทดลองพลังงานในรูปแบบต่างๆ
เช่น การทดลองของกลุ่มพี่หญิง การทดลองเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี
อุปกรณ์ที่ใช้
1.      ขวด
2.      น้ำส้มสายชู
3.      ผงฟู
4.      ลูกโป่ง
จากการทดลองครั้งนี้แสดงให้เราเห็นว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาหาข้อมูลและตั้งใจค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ

กิจกรรม ห่อข้าวมากินร่วมกัน
25/06/2558

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนเราจัดขึ้นเดือนละหนึ่งครั้ง เป็นกิจกรรมที่ทำให้ครูและนักเรียนมีโอกาสได้ใกล้ชิดกันมากข้น ได้เรียนรู้กัน ช่วยเหลือ แบ่งปันระหว่างครูและนักเรียนและนักเรียนกับนักเรียนและรวมถึงเศษอาหารที่เหลือก็ยังเอาไปให้ไก่ หมู เป็นต้น

กิจกรรมสานสัมพันธ์ม.๓

ร้อง เล่น เต้น รำ สานสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู


ครูและนักเรียนมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความใกล้ชิด สนิทสนมกันมากขึ้น ผ่านกิจกรรมการเล่นเกม วันนี้ก็เล่นหลายๆเกม เช่น
ลูกเป็ดชิงรัง
แจวเรือ
น้องชื่ออะไร
ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน

กิจกรรม Body Scan
กิจกรรม Body Scan อาทิตย์นี้ เรามีโอกาสได้เป็นผู้นำในวันพุธ เนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วก็มีโอกาสได้ทำ แต่ว่าครูดอกไม้อยากให้ปรับเรื่องของการใช้เสียง คือเราใช้เสียงเบาเกินไป สัปดาห์นี้ก็ดีขึ้น จากสัปดาห์ที่แล้ว แต่ก็จะมีการลำดับขั้นการทำกิจกรรมยังไม่ชัดเจน
กิจกรรมทบทวนการเขียน Mind Mapping ของพี่ต๋อยที่ใต้ถุนบ้านม.๑

 
 
กิจกรรมนี้เป็นการทบทวนการเขียน  Mind Mapping ให้ถูกต้อง เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ทั้งต่อตัวนักเรียน และรวมถึงครูฝึกสอนอย่างเราด้วยการสานแห ม.๓
อาทิตย์ดูตั้งใจในการสานแหมากขึ้นมาก แต่เวลาที่ทำอาจจะติดการคุยนิดหน่อย สังเกตบางคนมีเวลาว่างเขาก็จะมานั่งทำ การสานแหเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากกิจกนนมนี้ เช่น การกลับมารู้ตัวเอง การจดจ่อ การมีสติ การมีสมาธิ เป็นต้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น