เป้าหมายหลัก

เป้าหมายหลัก : เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการสื่อสาร เข้าใจถึงความแตกต่าง วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สามารถฟังคำศัพท์ ประโยค เรื่องราว บทสนทนา จากนิทาน ละคร เพลง ภาพยนตร์ จับใจความสำคัญ ตอบคำถาม โดยให้เหตุผล รวมทั้งสามารถถ่ายทอดสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ รวมทั้งสามารถใช้ภาษา เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สู่สังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์

Week10


จิตศึกษาม.3
ครูอาร์ตทำจิตศึกษา โดยครูอาร์ตมีภาพที่แสดงอารมณ์ที่หลากหลายของมนุษย์ และให้นักเรียนลองมองย้อนกลับมาดูตัวเองว่าจริงๆแล้ว ตอนนี้อารมณ์ของเราเป็นอย่างไรแล้ว แล้วอารมณที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ส่งผลและสะท้อนความเป็นเราอย่างไรบ้างให้นักเรียนช่วยกันแชร์ความคิด
พี่ฟ้าบอกว่า อารมณ์ตอนนี้จะเป็นความรู้สึกที่เฉยๆ การแสดงออกบางอย่างของตัวเองก็อาจตรงข้ามกับความรู้สึกได้
พี่หญิงบอกว่าจริงๆแล้วคนเราก็มีหลายอารมณ์บางทีก็ดีใจ เสียใจ เศร้า เหงา เป็นต้น แต่อารมณ์ที่หลากหลายของเรานี้ต่างก็ส่งผลต่อทั้งตัวเองและคนรอบข้างค่ะ


จิตศึกษาที่ประทับใจ จิตศึกษาม.1ของครูป้อม


ให้วาดภาพบ้านในฝันในยามพลบค่ำเเละเขียนพรรณนา เกี่ยวกับบ้านเเละนี่คือตัวอย่างงานของพี่เพลง

….สายลมอ่อนๆพัดโชยมาในยามพลบค่ำ 
              ฝูงนกเเละสัตว์น้อยใหญ่กลับจากออกหากิน
              สัตว์ที่ออกหากินในตอนกลางคืนกำลังตื่นจาก
              ห้วงนิทราเเละท้องฟ้ากำลังถูกความมืด
              คืบคลานเข้าสู่ราตรีอันยาวนาน….ภาษาอังกฤษม.1
13/07/2558
กิจกรรมตำรวจจับโจร
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่แบ่งนักเรียนออกเป็น กลุ่มโดยแต่ละกลุ่มก็จะแบ่งเป็นตำรวจ คนผู้ร้าย 2 คน คนที่เป็นตรวจก็จะไม่มีสิทธิ์เห็นหน้าคนร้ายเลย ส่วนคนที่เห็นก็จะเป็นประชาชนทั่วไป สองคนที่เหลือต้องไปจำหน้าตาของคนร้ายมาให้มากที่สุด แล้วกลับมาบอกว่าคนร้ายมีรูปร่าง หน้าตาอย่างไร โดยครูพยายามให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับเพื่อนมากที่สุด และคนที่เป็นตำรวจจะต้องวาดภาพของคนร้ายออกมา
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ แปลกให้ นอกจากความสนุกสนานที่นักเรียนได้เรียนรู้จากเกมแล้ว เขายังได้เชื่อมโยงเข้ากับเนื้อหาที่เรียนรู้มาแล้ว เป็นการเรียนรู้ร่วมกันอีกครั้ง เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายมากค่ะ


 

 
  


บรรยากาศการเรียนการสอนภาษาของนักเรียนม.116/07/2558
หลังจากที่เมื่อวานมีกิจกรรม การถอนกล้า นักเรียนชั้นม.1 เหนื่อยล้าจากการถอนกล้ามาก ตอนแรกวันนี้ว่าจะให้นักเรียนถ่ายคลิปวิดีโอ Why do you like to learn English with me?
วันนี้เราก็เลยดึงเอากิจกรรม What is this place?
KFC Casino : บ่อนไก่
City Lion Come : นครราชสีมา
Some Love : บางรัก
Speaker Head : หัวลำโพง
Late? : สายไหม
Colour of the wind :สีลม
 

กิจกรรมนี้ตอนแรกก็พากันงงอยู่สักพัก แต่หลังๆพอจับจุดได้เริ่มที่จะสนุกสนาน เริ่มที่จะอยากเล่น อยากตอบมากขึ้นหลังจากนั้นครูก็แบ่งนักเรียนให้ร้องเพลงนี้สลับกันระหว่างนักเรียนชายหญิง สังเกตได้เลยว่านักเรียนมีความสุขเวลาที่ร้องเพลง ถึงแม้เนื้อเพลงเป็นเพลงที่มีจังหวะที่เร็วไปหน่อยแล้วและนักเรียนบางคนร้องไม่ค่อยทันแต่ทุกคนก็ร้องอย่างเต็มที่และสนุกสนาน

ภาษาอังกฤษม.2
13/07/2558
Role Play การซื้อตั๋วหนัง (Ticket) และ Popcorn
พี่บลูม/พี่บีม พาพี่ม.2ทำกิจกรรม
Role play การซื้อตั๋วหนัง/ป๊อปคอน


 พี่บลูม/พี่บีม พาพี่ม.2ทำกิจกรรม
Role play การซื้อตั๋วหนัง


จำลองสถานการณ์ให้บรรยากาศห้องเรียนคล้ายกับโรงภาพยนตร์ ซึ่งจะมีพี่บลูมและพี่บีมเป็นพนักงานที่โรงหนัง แล้วนักเรียนก็จะมีโอกาสได้ฝึกพูดภาษาฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งนักเรียนหลายๆคนในห้องตื่นเต้น และนักเรียนก็สนุกที่จะได้ไปซื้อตั๋ว จะได้สนทนากับคนที่ใช้ภาษาได้ดีเสมือนกับ Native Speak จริงๆ (ได้ลองซื้อตั๋วด้วยตัวเองจริง ซื้อ Popcorn ได้เลือกซื้ออาหาร น้ำดื่มของจริงๆ ) ถือเป็นการเสริมแรงของนักเรียนได้ดีจริงๆ
***บรรยากาศการเรียนการสอนให้ห้อง เป็นการเรียนอย่างมีความสุข สนุกสนาน  เป็นการเรียนรู้แบบมีความหมาย จำลองสถานการณ์ให้นักเรียนได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

14/07/2558
            วันนี้ม.2 ดูภาพยนตร์เรื่อง Dragon 2 (กิจกรรมที่สืบเนื่องมาจากกิจกรรมของพี่บลูม พี่บีม) หลังจากที่ดูภาพยนตร์จบ ครูให้นักเรียนเลือกฉากในภาพยนตร์ที่ตัวเองชอบมา 1 ฉากแล้วเขียนบรรยายเป็นภาษาอังกฤษว่าทำไมถึงชื่นชอบ เป็นการสรุปความเข้าใจของนักเรียนได้ดี


Body Scan


Body Scan พี่ม.2
อ่านนิทานให้นักเรียนฟัง
ตำนานเมืองลับแล

 
กระตุ้นสมองด้วยกิจกรรมเบรนยิมง่ายๆ


            การจัดกิจกรรมมีความชัดเจน เป็นไปตามลำดับขั้นตอนดี  แต่ก็จะมีช่วงที่เปิดเพลงบรรเลง เด็กนักเรียนสะท้อนว่าควรที่จะลดระดับเสียงลงอีก และเพิ่มความดังของเสียงเราเพิ่มขึ้นค่ะ


วันที่ 16/07/2558
วันนี้มีโอกาสทำ Body Scan ม.1 วันนี้ตอนแรกที่เราก็เปิดเพลงที่บรรเลงผ่านขลุ่ยปรากฏว่า นักเรียนม.1 ถามครูใหญ่เลยว่าครูเปิดเพลงอะไร อาจจะเป็นเพราะช่วงวัยด้วย ความชื่นชอบก็เลยแตกต่างกันเราจึงเปลี่ยนมาเป็นเพลงบรรเลงเปียโนแทน

ภาพรวมม.2
วันนี้ตอนบ่ายของม.2 ดูคนดลใจและช่วงบ่ายไปเรียนรู้เรื่องของโซล่าเซลล์ที่หลังโรงเรียน โดยมีคุณพ่อมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นักเรียนดูตื่นเต้นมากค่ะที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

นักเรียนชั้นม.2 ดูคนดลใจ

ช่วงบ่ายของม.2 วันนี้นักเรียนชั้นม.2 ทำทักษะชีวิตก็จะมีการสานเปลการทำพรมเช็ดเท้า นักเรียนทุกคนให้ความสนใจ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและเวลาที่ได้รับมอบหมาย


ภาพรวมม.3
            ม.3 คาบภาษาไทยของครูณี แบ่งกลุ่มให้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับประโยคความรวม ความเดียว ความซ้อน การเรียนรู้แบบนี้นักเรียนจะได้เทคนิคการสืบค้นข้อมูล การศึกษาหาความรู้ การแชร์ประสบการณ์ความรู้

สังเกตการณ์สอนภาษาม.3
กิจกรรมวันนี้เรียนรู้เรื่องของการทำอาหารเป็นภาษาอังกฤษ ครูจุลให้โจทย์นักเรียนช่วยกันคิดว่าจะทำอาหารอะไรดี แล้วแบ่งกลุ่มให้ไปศึกษาการทำอาหารเป็นภาษาอังกฤษ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีค่ะ เพราะนักเรียนมีโอกาสได้นำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวัน และกิจกรรมนี้นักเรียนน่าจะสนุกและนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมด้วย
ครูุจุลเปิดคลิปวิด๊โอเกี่ยวกับการทำอาหาร
  กิจกรรมการรีวิวหนังสือของพี่ม.3
วันนี้นักเรียนชั้นม.3 มีโอกาสมาแนะนำหนังสือดีๆให้น้องๆม.1-2 ดูเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการอ่านหนังสือของพี่ม.3 เองก็ดีและกิจกรรมนี้ยังช่วยให้น้องม.1-2 มีโอกาสได้ฟังเรื่องราวต่างๆจาก

 พี่ฟิล์มแนะนำหนังสือให้น้องๆฟัง
 

พี่ม.3 พี่ม.3 หลายคนทำได้ดีแสดงให้เห็นเลยว่ามีการเตรียมตัว เตรียมความพร้อม เช่น พี่ทิพย์ พี่ฟิล์ม ตอนที่เล่าเรื่องราว เล่าออกมาได้ดีแสดงให้เห็นว่าตั้งใจเตรียมความพร้อม อ่านและทำความเข้าใจในหนังสือได้เป็นอย่างดี
การสัมมนาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เพื่อนนักศึกษาแชร์ประสบการณ์ การเรียนรู้

วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
การสัมมนาในวันนี้นอกจากจะเป็นการมาพบปะระหว่างครูและลูกศิษย์ ระหว่างเพื่อนนักศึกษาด้วยกันแล้ว การพบกันครั้งนี้เป็นการพบกันอย่างมีความหมาย นักศึกษาทุกท่านได้เรียนรู้ร่วมกัน ผ่านการแชร์ประบการณ์ที่นักเรียนในแต่ละโรงเรียนได้พบเจอ ได้เรียนรู้ว่าปัญหามีอะไรบ้างและเราหรือเพื่อนจะมีวิธีการจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร และสิ่งที่ทางอาจารย์นิเทศมาพบเจอมีอะไรบ้าง สิ่งที่ทางหลายๆโรงเรียนสะท้อนออกมาเป็นอย่างไร บางครั้งการเรียนรู้เราก็สามารถที่จะเรียนรู้ผ่านการบอกเล่า หรือประสบการณ์ของคนอื่นได้เช่นเดียวกัน และนอกจากนั้นก็ช่วยกันหาแนวปฏิบัติร่วมกันสิ่งไหนที่ดีแล้วก็ให้ปฏิบัติต่อไป แต่สิ่งไหนที่ไม่ค่อยดีก็พยายามหลีกเลี่ยง ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด


การดำนาของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา


วันนี้นักเรียนทั้งหมดทั้งครูและนักเรียนโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาร่วมแรงร่วมใจช่วยกันดำนาแปลงหน้าที่อยู่ด้านหลังโรงเรียน การร่วมมือร่วมใจครั้งนี้ทำให้แปลงนาที่อยู่ด้านหลังโรงเรียนเสร็จเร็วกว่าทุกปี เห็นความสามัคคีของนักเรียนแต่ละห้อง เห็นความช่วยเหลือเกื้อกูล เห็นความห่วงใยเอื้ออาทร เพราะเวลาที่แปลงนาของแต่ละห้อง(ที่ตัวเองได้รับผิดชอบเสร็จทุกคนก็จะไปช่วยดำนาทุกแปลงจนเสร็จ)


ถ่ายภาพรวมก่อนปฏิบัตืการดำนา ม.3


วันนี้นักเรียนทั้งหมดทั้งครูและนักเรียนโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาร่วมแรงร่วมใจช่วยกันดำนาแปลงหน้าที่อยู่ด้านหลังโรงเรียน การร่วมมือร่วมใจครั้งนี้ทำให้แปลงนาที่อยู่ด้านหลังโรงเรียนเสร็จเร็วกว่าทุกปี เห็นความสามัคคีของนักเรียนแต่ละห้อง เห็นความช่วยเหลือเกื้อกูล เห็นความห่วงใยเอื้ออาทร เพราะเวลาที่แปลงนาของแต่ละห้อง(ที่ตัวเองได้รับผิดชอบเสร็จทุกคนก็จะไปช่วยดำนาทุกแปลงจนเสร็จ)
กิจกรรม Design Thinking

 

 
 

 
  


 วันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากของนักเรียนชั้นมัธยมต้นโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม Design Thinking เป็นค่ายที่จักขึ้นเพื่อให้นักเรียนเน้นกระบวนการทำงานที่เป็นทีม และการพูดในที่สาธารณะว่าเราควรที่จะปฏิบัติอย่างไร ผ่านการทำกิจกรรมที่สนุกสนานนักเรียนมีส่วนร่วมทุกกิจกรรมและทุกกิจกรรมนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างดี1 ความคิดเห็น: