เป้าหมายหลัก

เป้าหมายหลัก : เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการสื่อสาร เข้าใจถึงความแตกต่าง วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สามารถฟังคำศัพท์ ประโยค เรื่องราว บทสนทนา จากนิทาน ละคร เพลง ภาพยนตร์ จับใจความสำคัญ ตอบคำถาม โดยให้เหตุผล รวมทั้งสามารถถ่ายทอดสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ รวมทั้งสามารถใช้ภาษา เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สู่สังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์

Week9

จิตศึกษา

         จิตศึกษาของชั้นม.๑ในวันนี้เป็นจิตศึกษาที่ให้นักเรียนมีโอกาสแบ่งกลุ่มมานั่งคุยกับครู ทั้งครูป้อม ครูจุล ครูอุ้มและครูอ้อย มีโอกาสได้รับฟังสิ่งที่นักเรียนเปิดใจว่าตอนนี้เขามีความรู้สึกอย่างไร อยากที่จะปรับเปลี่ยนตรงไหนเพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ชอบการทำจิตศึกษาแบบนี้ค่ะ
จิตศึกษาครูดอกไม้ วันนี้ครูดอกไม้ให้คำมา 2 คำคือ คำว่า คุณค่าและเคารพ เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนเขียนว่าสองคำนี้มีความหมายต่อตัวนักเรียนอย่างไรและสื่อให้เห็นถึงความเป็นตัวเองอย่างไร (กิจกรรมนี้ต้องการให้นักเรียนได้เห็นและรู้ว่าทุกคนมีคุณค่าในร่างกายของเราเอง ทุกคนมีความสามารถและมีคุณค่าในตัวเอง ให้เราเคารพและเห็นคุณค่าในตัวของเราเอง)

       จิตศึกษาครูเส็ง เป็นกิจกรรมที่ง่ายๆคือจะให้นักเรียนออกแบบภาพหนึ่งภาพจากจินตนาการของเขาโดยผ่านการรวมตัวกันของจุดเล็กๆ และหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนคนที่อยู่ข้างๆคอยเติมเต็มให้ภาพนั้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นักเรียนตั้งใจและจดจ่อกับสิ่งที่ทำอยู่มากค่ะ
พี่ออดี้ตั้งใจทำจิตศึกษามาก

จิตศึกษาครูเส็ง

ภาษาอังกฤษ ม.๑
06/07/2558
     วันนี้เริ่มต้นคาบเรียนโดยให้นักเรียนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ครูจะมีตัวอักษรและรูปภาพวางไว้ตรงกลางห้อง ถ้าครูพูดคำศัพท์ Friendly นักเรียนก็จะต้องวิ่งมากลางห้องทั้งกลุ่มเพื่อที่ช่วยกันค้นหาตัวอักษรคำว่า Friendly และรูปภาพหลังจากนั้นก็ต้องยืนเรียงกันให้เป็นคำว่า Friendly (เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับการบอกลักษณะ personality) ของบุคคล
      หลังจากนั้นครูก็ให้นักเรียนดูภาพของผู้ชาย 2 คน (ครูป้อมและครูเส็ง) ซึ่งมีลักษณะทางร่างกาย(Appearance)ที่แตกต่างกัน และส่ง Flash Card ที่เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับการบอกลักษณะของบุคคลให้นักเรียนคนละ 2-3 ใบ แล้วให้นักเรียนแต่ละคนลองนำคำศัพท์ที่ได้มาติดไว้กับภาพทั้งสองเพื่ออธิบายลักษณะว่าครูทั้งสองมีลักษณะอย่างไร ก่อนหมดคาบครูทบทวนคำศัพท์อีกรอบ
 

เรียนรู้จากสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากที่สุด

07/07/2558
            วันนี้ทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับการบอกลักษณะของบุคคล (Appearance) จากกิจกรรมเมื่อวาน แล้วหลังจากนั้นครูเริ่มใช้คำถามว่าถ้าต้องทราบว่าครูป้อมมีลักษณะอย่างไร? เราจะถามเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร?
เช่น       What does he look like?
             What does  Kru Pom look like?
              Kru Pom is short , fat and black skin.
              He is short , fat and black skin.
หลังจากนั้นครูให้เล่นเกมเกี่ยวกับการตามล่าหาเพื่อนที่มีลักษณะแบบที่ครูบอก เช่น
Teacher : I want you to find the people that has black skin.
Teacher : I want you to find the people that has big nose.
Teacher : I want you to find the people that has small eyes.
Teacher : I want you to find the people that has tall.
นักเรียนก็จะพากันวิ่งไปหาเพื่อนหรือครูที่มีลักษณะดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่สามารถเรียกความสนุกให้นักเรียนได้ดีทีเดียว
ก่อนที่จะหมดคาบครูให้นักเรียนเขียนอธิบายลักษณะของเพื่อนหรือครูอย่างน้อย 5 คนตัวอย่างชิ้นงานเด็กนักเรียน
และบรรยากาศกาเรียนการสอนให้ห้องม.1
 
 

 

 


08/07/2558
       วันนี้ม.1 เริ่มด้วยการเล่นเกมต่อตัวอักษรเป็นคำศัพท์ เป็นเกมที่ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์โดยที่นักเรียนไม่รู้สึกว่าน่าเบื่อ เพราะการต่อคำศัพท์แบบนี้เป็นการท้าทายความสามารถของนักเรียนมาก นักเรียนสนุกที่จะเรียนรู้คำศัพท์ผ่านกระบวนการแบบนี้ และหลังจากนั้นนักเรียนก็ได้ทำแบบฝึกหัดเพื่อทำนายว่าลักษณะของนักเรียน (Personality) Shy or Outgoing ในหัวข้อ  What are you like? และครูให้นักเรียนเห็นถึงความแตกต่างการถามเกี่ยวกับ  Appearance and Personality 


                                           


         ครูจุลแนะนำว่า การที่ให้นักเรียนเรียนคำศัพท์ที่ต้องท่องจำ เช่น คำนี้อ่านว่าอะไร สะกดแบบไหน และหมายความว่าอย่างไรเด็กนักเรียนอาจไม่เกิดการเรียนรู้ด้านคำศัพท์จริงๆ ให้ลองคิดหาเป็นวิธีอื่น
09/07/2558

            วันนี้พี่บลูมกับพี่บีมมาช่วยทำกิจกรรมกับนักเรียนชั้นม.1 เป็นกิจกรรมที่ครูจะมีกล่องกระดาษให้ ซึ่งในกล่องจะมีรายชื่อของนักเรียนชั้นม.1 และนักเรียนแต่ละคนก็จะจับฉลากขึ้นมาเป็นรายชื่อของเพื่อน นักเรียนคนที่เหลือก็จะอธิบายลักษณะของเพื่อนโดยสามารบอกลักษณะของเพื่อนได้ 3 อย่างและให้เพื่อนที่เหลือในห้องทายว่าเป็นใคร ถ้าทายถูกนักเรียนคนนั้นก็จะเป็นใบ้คนต่อไป เป็นกิจกรรมที่นักเรียนต่างก็ตื่นเต้นและสนุกสนานไปด้วยกัน เป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในสานการณ์จำลองจริงๆ และหลังจากนั้นก็ไปสังเกตการณ์สอนของพี่ป.6 เพราะว่าวันนี้พี่บลูมกับพี่บีมมาแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตต่างให้น้องฟังเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายมากน้องถามพี่ พี่ตอบน้อง พี่ถามน้อง น้องตอบพี่

ภาษาอังกฤษ ม.๒
06/07/2558
Outdoor Activities M.2
         วันนี้ม.๒ เริ่มโดยการเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรม Outdoor Activities เช่น Rock Climbing, Go Kart Racing, Whitewater Rafting, Scuba Driving and Kitesurfing เป็นต้น หลังจากนั้นนักเรียนก็ได้ดูบทสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรม Outdoor Activities in Buriram ( I-mobile Stadium) ระหว่าง Joe and Bank

    
ตัวอย่างบทสนทนาเกี่ยวกับ Outdoor Activities
07/07/2558
       หลังจากที่วันจันทร์เรียนรู้กิจกรรม  Outdoor Activities วันนี้ครูเลยทบทวนกิจกรรมโดยมีเกมคล้ายกับ Bingo ที่ก็จะมีสถานที่และกิจกรรมต่างๆ เช่น
I-mobile Stadium
Play-La-Plen
Go swimming เป็นต้น
ครูก็จะให้นักเรียนจับครูถามเพื่อที่ถามเกี่ยวกับความสามารถ เช่น
Can you go swimming?
Yes, I can go swimming.
Yes, he/she can go swimming.
Yes, Audi can go swimming
         หลังจากนั้นครูให้นักเรียนเล่นเกมคล้าย Bingo เช่นครูก็จะจับรายชื่อของนักเรียนในห้องขึ้นมาแล้วถ้านักเรียนคนไหนมีรายชื่อของเพื่อนก็จะกากบาทเล่นเกมจนกว่าจะได้ The Winner และครูทบทวนวิธีการใช้ Can and Cannot (Can’t) ในการถามตอบเกี่ยวกับสิ่งหรือสถานที่ที่เราสามารถทำได้หรือไม่ได้
กิจกรรมนี้เป็นการจำลองสถานการณ์ที่ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาจริงๆ เป็นกิจกรรมที่นักเรียนให้ความสนใจเกี่ยวกับการพูดการสนทนาได้ดี


ฝึกสนทนาเกี่ยวกับOutdoor Activities

ตัวอย่างกิจกรรม Bingo Game


08/07/2558
         วันนี้นักเรียนชั้นม.2 เป็นห้องที่ได้รับโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างพี่บลูมและพี่บีม (นักเรียนอาสา) ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนและแชร์ประสบการณ์การเรียนในโรงเรียนนานาชาติว่ามีความเหมือนและแตกต่างกับการเรียนในโรงเรียนธรรมดาอย่างไร และนักเรียนยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ดีมากที่เราได้รู้ใช้ชีวิตของพี่บลูม การปรับตัวเวลาที่ไปอยู่ต่างประเทศ ในขณะที่สอบถาม สนทนานั้น การสนทนาก็เป็นการสนทนาภาษาอังกฤษช่วยให้นักเรียนมีโอกาสได้ใช้คำถาม และการฟังภาษาอังกฤษ(เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษกับคนที่ใช้ภาษาอังกฤษทุกวันคล้ายกับได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเจ้าของภาษา หรือ Native Speaker ) คาบนี้เป็นการเรียนภาษาอังกฤษแบบมีความหมายกับนักเรียนมากและอีอย่างคือ ทั้งสองคนจะมาช่วยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เริ่มกันให้กับนักเรียนชั้นม.1-3 เน้นการเรียนภาษาอังกฤษที่สนุกสนานและเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายพี่บลูมกับพี่บีมมาแชร์ประสบการณ์ดีๆแก่น้องๆ

10/07/2558
วันนี้กิจกรรมของม.2 เริ่มด้วยการที่พี่บลูมกับพี่บีม (ช่วยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้น้องๆ) โดยถามเกี่ยวกับความชื่นชอบเกี่ยวกับการดูภาพยนตร์ของน้องๆว่าชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องใดเป็นพิเศษ หลังจากนั้นก็มาชวนให้น้องๆลองสมมุติว่าเราไปภาพยนตร์ที่ต่างประเทศ แล้วเราจำเป็นจะต้องพูดคุย สนทนาเป็นภาษาอังกฤษ เราจะมีวิธีการพูดอย่างไรบ้าง

Active Learning in English class

 
 
 
 

การสนทนาสั้นๆระหว่างพี่ไข่มุกกับพี่อุ้ม
เรียนรู้อย่างมีความหมายร่วมกัน


            เริ่มด้วยพี่บลูมกับพี่บีมสนทนาเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับที่เราไปซื้อตั๋วภาพยนตร์และการไปซื้อป๊อปคอนหลังจากนั้นก็จะให้น้องๆลองจับคู่แล้วลองสนทนา สมมุติให้คนหนึ่งเป็นคนขายและอีกคนเป็นคนซื้อ (สลับบทบาทหน้าที่กันไป) โดยใช้รูปแบบฟังจากพี่บลูมและพี่บีมก่อน หลังจากนั้นลองอ่านตาม สุดท้ายลองอ่านเองและลองจับคู่สนทนาแบบจริงๆกับคู่ของตัวเอง (จากกิจกรรมนี้นักเรียนหลายคน ส่วนมากเลยก็ว่าได้ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นกับการพูดคุย สนทนาเป็นภาษาอังกฤษ บางคนก็ออกเสียงได้ชัดเจน บางคนก็ออกเสียงได้บ้าง บางคนก็ไม่ได้เลย แต่สิ่งที่เราเห็นมากกว่าการออเสียงที่ถูกหรือผิดคือ เราเห็นถึงความพยายาม ความอยากที่จะพูดให้ได้ นักเรียนหลายคนใช้วิธีการถามครูหรือถามเพื่อนที่สามารถให้คำตอบได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะ)

         จากอาทิตย์ก่อนเวลาที่เราสอนเสร็จเราก็จะ AAR กับแค่ครูพี่เลี้ยงเรา (ครูจุล) สัปดาห์นี้เป็นต้นไปเลยอยากจะปรึกษากับครูประจำชั้นทั้งของม.๑และม.๒ คือครูป้อมและครูเส็งมากขึ้น เพราะว่าบางทีเวลาที่ครูจุลไปสอนภาษาอังกฤษม.๓ คนที่อยู่กับเราก็คือครูประจำชั้นการพูดคุยจะทำให้พี่ได้สะท้อนการสอนของเราด้วย และก็จะได้ให้คำแนะนำเราด้วย
วันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตัดต่อโดยใช้โปรแกรม I Movie เป็นการตัดต่อวิดโอที่ตื่นเต้นมาก สนุกด้วยเวลาที่ไปคุยกับครูป้อมนอกจากจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอนแล้ว ยังได้คำแนะนำดีเกี่ยวกับทักษะของการใช้ชีวิตด้วย 

ภาพรวมม.๓

        ช่วงบ่ายม.๓ ได้มีโอกาสลองทำข้อสอบ O-net (ภาษาอังกฤษ) นักเรียนต่างก็ตั้งใจทำด้วยความตั้งใจ และอาทิตย์นี้นักเรียนชั้นม.3 เริ่มถ่ายหนังสั้นแล้วตั้งแต่วันอังคาร และหลังจากนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของตัวบทจากหนังสั้นเปลี่ยนมาเป็นการถถ่ายทำ MV แทน ส่วนในด้านของ PBL หลักตอนนี้ก็เรียนเกี่ยวกับสารและการแยกสารซึ่งการเรียนการสอนก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเปลี่ยนคือครูจะมีโจทย์มาให้แล้วให้นักเรียน ไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆแล้วมาแชร์กันว่าได้เรียนรู้อะไรมาบ้าง
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 นักเรียนชั้นม.3 ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่บีมและพี่บลูม แชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกๆด้าน นักเรียนต่างก็ตื่นเต้นในการที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาแบบนี้ แต่หลายคนก็ตั้งใจพยายามที่จะทำความเข้าใจเวลาที่พี่เขาพูด และหลายคนก็สามารถจับคำพูดที่เป็น Key word มากขึ้น และที่มากกว่ากามาแชร์ประสบการณ์ของพี่ทั้งสองคนครั้งนี้ คือ อยากให้นักเรียนมรแรงกระตุ้นและผลักดันตัวเอง และเล็งเห็นถึงความสำคัญและการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันยิ่งขึ้น


ภาพรวมม.๑

 


 
            วันนี้ช่วงเช้านักเรียนชั้นม.๑ ทำทักษะชีวิต โดยที่ครูป้อมให้โจทย์เกี่ยวกับการทำม้ากระดก แต่ละกลุ่มก็มีการวางแผนและร่วมด้วยช่วยกันออกแบบและลงมือทำม้ากระดกอย่างตั้งใจ
ตอนบ่ายครูป้อมให้นักเรียนไปหาข้อมูลเกี่ยวกับ ระบบการทำงานต่างๆของร่างกายมนุษย์และร่างกายของปลาเขียนสรุปการเรียนรู้ตามความเข้าใจของนักเรียน และมีการทำแบบทดสอบเพื่อเช็คความเข้าใจ สังเกตเห็นว่านักเรียนมีความสนใจมากและเวลาที่ครูให้บันทึกลงในสมุดก็เห็นว่านักเรียนก็ตั้งใจเขียน ซึ่งบรรยากาศแบบนี้แตกต่างจากบรรยากาศของโรงเรียนทั่วไปที่เราเคยเห็นมา เป็นโรงเรียนที่เน้นการแจกเอกสารและทุกครั้งที่อยู่ในคาบเรียนจะต้องบังคับให้นักเรียนจด แต่ที่นี่ตั้งแต่ที่เราเป็นครูมา ยังไม่มีคาบไหนเลยที่เราบอกให้เขาจด แต่แปลกมากคือนักเรียนก็จะจดบันทึกการเรียนรู้ด้วยตัวของนักเรียนเอง และหลังจากนั้นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เราได้ไปสังเกตการณ์เรียนการสอนของม.1 มีการวางแผนกันกันเกี่ยวกับการทำม้านั่ง การทำงานกลุ่มของม.1 ครั้งนี้นักเรียนได้แสดงให้เราเห็นศักยภาพการทำงานเป็นทีม การให้ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม เห็นถึงกระบวนการวิธีการทำงานเพราะในแต่ละกลุ่มแต่ละคนก็จะมีความถนัดไม่เหมือนกัน บางคนเป็นคนวางแผนเก่ง คิดเก่ง บางคนก็ชอบการที่จะลงมือทำมากกว่าและเห็นได้เลยว่า งานที่กำลังทำอยู่ในตอนนี้เป็นงานที่มาจากความร่วมมือของทุกคนค่ะ

กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องมัธยม
ร่วมด้วยช่วยกันคร้าบ

            กิจกรรมคล้ายกับนิวรณ์ 5 เป็นกิจกรรมที่ทั้งครูมัธยมและนักเรียนได้มีโอกาสมาร้อง เล่น เต้น สนุกสนานกันมากขึ้นทั้งครูและนักเรียนและตัวนักเรียนเองกับเพื่อนๆก็เช่นกัน เขาได้ทำความรู้จักกันเพิ่มมากขึ้นและทำกิจกรรมร่วมกันเพิ่มมากขึ้น
            และนอกจากนั้นในวันพฤหัสบดีคุณพ่อพี่ออสตินก็ได้มาแชร์ แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ICT การตัดต่อภาพยนตร์ ทำทำหนังสั้น การทำ MV นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นคนที่รักและชื่นชอบในงานตัดต่อแบบนี้อยู่แล้ว บรรยากาศค่อนข้างเรียบง่ายสบายๆ นำปัญหาที่พบเจอมาเล่าสู่กันฟังและปรึกษาให้คำแนะนำซึ่งกันและกัน ปรึกษาหารือเสมือนพ่อที่กำลังคอยเสนอแนะสิ่งดีๆให้ลูก

กิจกรรม Body Scan
            กิจกรรม Body Scan สัปดาห์นี้ได้เรียนรู้กิจกรรมของทั้งสามระดับชั้นและตอนนี้เริ่มออกแบบแนวทางที่จะนำมาปรับใช้กับตัวเราเอง เราอยากได้เพลงที่กำลังอยู่ในความสนใจของนักเรียน เช่น เพลงประเภท เพลงฮิตที่บรรเลงโดยเปียโน ฟังสบายและมีข้อคิดในตัวและเรื่องสั้นทีเป็นต้น วันศุกร์โอกาสได้ทำจิตศึกษากับพี่ม.2

กิจกรรมนอนบ้านของนักเรียนชั้นม.1(นักเรียนชาย)
           กิจกรรมวันนี้ก็แสดงให้เราเห็นนักเรียนชายในอีกมุมุมองหนึ่ง เป็นมุมมองที่เราก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกัน ความสามัคคี ความรัก ความห่วงใยระหว่างเพื่อน ความโอบอ้อมอารีของกันและกัน เป็นบรรยากาศที่เห็นแล้วก็อดที่จะอมยิ้มไม่ได้ 
รับประทานอาหารร่วมกัน

คุยเปิดใจครูกับพี่ม.1

การแสดงละครปรับพฤติกรรม
“รณรงค์เกี่ยวกับการทิ้งยะให้ถูกที่
การแสดงละครครั้งนี้นอกจากเราจะต้องการให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการทิ้งขยะให้เป็นที่แล้ว การแสดงละครครั้งนี้ยังทำให้เราได้มีความสามัคคีในกลุ่ม ฝึกทักษะในด้านของการทำงานที่เป็นทีม การช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม และยังให้เราได้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น ภาพรวมของการแสดงครั้งนี้อยู่ในระดับที่พอใช้ เพราะอาจจะเป็นเพราะเสียงตอนที่เราแสดงยังไม่ค่อยดังเท่าที่ควร แต่ครั้งหน้าก็จะทำให้ดีกว่านี้ค่ะเรื่อง Mr. Binman 

แนะนำตัวละคร
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น