เป้าหมายหลัก

เป้าหมายหลัก : เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการสื่อสาร เข้าใจถึงความแตกต่าง วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สามารถฟังคำศัพท์ ประโยค เรื่องราว บทสนทนา จากนิทาน ละคร เพลง ภาพยนตร์ จับใจความสำคัญ ตอบคำถาม โดยให้เหตุผล รวมทั้งสามารถถ่ายทอดสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ รวมทั้งสามารถใช้ภาษา เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สู่สังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์

Week11

จิตศึกษา
วันนี้ครูณีทำจิตศึกษา ม.3
ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันของเด็กชายคนหนึ่งที่ยังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วต้องการเรียนอะไร เขาก็เลยถามพ่อของเขาแต่สิ่งที่เป็นคำตอบของพ่อกลับทำให้เขากลับมาใคร่ครวญกับตัวเองมากขึ้น  ว่าจริงๆแล้วอาชีพทุกอาชีพล้วนแต่มีความสำคัญ มีเกียรติกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตาม เลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วทำสิ่งๆนั้นให้ดีที่สุด
จิตศึกษาครูซา ม.2
เป็นจิตศึกษาที่เราประทับใจมากๆ เริ่มต้นโดยการแชร์ประสบการณ์โดยเล่าเรื่องราวของเพื่อน นิยามคำว่าเพื่อนในความรู้สึกของเรา แล้วครูซาก็ตั้งคำถามว่า แล้วถ้าเป็นคนที่เราไม่รู้จักมาก่อนละเราจะสามารถเป็นเพื่อนกับพวกเขาได้รึเปล่า? แล้วครูซาก็มีกระดาษให้ทุกคนเขียนจดหมายถึงเพื่อนที่อาศัยอยู่ที่โรงเรียนของชาวกระเหรี่ยง เป็นกิจกรรมที่ดีมากและประทับใจมาก เพราะเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการส่งพลัง กำลังใจดีๆ ผ่านตัวหนังสือ การบอกเล่าไปให้กับเพื่อนนักเรียนที่อยู่ที่นั่น


จิตศึกษาครูชาติ ม.1

ครูชาติใช้เพลงของชนเผ่ากระเหรี่ยงในการทำจิตศึกษาวันนี้ เป็นเพลงที่ไพเราะ สื่อความหมายได้ดีมากๆในขณะที่ร้องเพลงก็จินตนาการชีวิต ความเป็นอยู่ของเพื่อนร่วมประเทศเรา ที่การใช้ชีวิตของคนเหล่านั้นแตกต่างจากของเราสิ้นเชิง แต่แปลกมากคะแต่เขากลับใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และก่อนที่ครูชาติจะกลับพี่ม.1 ส่งกำลังใจผ่านการโอบกอดให้กับครูชาติ “ครูที่หัวใจแกร่ง”


             

ภาษาอังกฤษม.1
วันนี้ม.1 เรียนรู้เรื่องการใช้ Because and Because of ผ่านการทำกิจกรรมกลุ่มโดยแต่ละกลุ่มจะต้องช่วยกันเรียงคำให้เป็นประโยค แล้วให้นักเรียนในห้องเรียนรู้ร่วมกันว่าเห็นอะไรจากประโยค มีความเหมือนและต่างกันอย่างไร นักเรียนสรุปองค์ความรู้ด้วยตัวองนักเรียนเอง แต่ช่วงที่ครูให้นักเรียนไปเรียงคำบนกระดาน สังเกตว่าดูวุ่นๆอยู่ เพราะว่าคนที่สนใจก็จะมีแค่กลุ่มที่เป็นตัวแทนที่ได้ไปเรียงคำ ส่วนเพื่อนในห้องคนที่เหลือก็จะยังมีการคุยอยู่ ครูเลยใช้การร้องเพลงมาช่วยในการเก็บเด็ก เช่น เพลงโม่ง แซะ โม่งและเพลงตบมือ และครูก็จะสรุปเกี่ยวกับการใช้ Because and Because อีกครั้งหนึ่ง แล้วครูก็เชื่อมโยงไปยังการบอกเหตุผลเกี่ยวกับการชื่นชอบภาษาอังกฤษ
Why do you like to learn English with me?
(การตอบจะใช้ Because/Because of ในการตอบประโยคที่แสดงเหตุผล)
มีการนัดหมายกับนักเรียนว่าจะมีการถ่ายทำคลิปวิดีโอพรุ่งนี้
 
  
 
            22-23 กรกฎาคม 2558 นักเรียนชั้นม.1 ถ่ายคลิปวิดีโอในหัวข้อ Why do you like to learn English with me?

นักเรียนสรุป Quarter 1 เป็นแผนผังความคิด Mind Mapping (A4)
ภาษาอังกฤษม.2
วันนี้เริ่มต้นคาบเรียนด้วยเกมทายภาพ Jigsaw (Piano) หลังจากนั้นนักเรียนก็ฟัง  Short Story “The Piano” เติมคำศัพท์ที่ได้ยินลงในช่องว่าง จากนั้นครูก็มีประโยคที่ดึงมาจากเนื้อหาเรื่อง The Piano แล้วให้นักเรียนเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง วันนี้ทีวีม.2 หน้าจอเสียครูก็เลยให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านทางโน้ตบุ๊กเลยเกิดความไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ เพราะถ้าเทียบกับหน้าจอทีวีแล้วหน้าจอโน้ตบุ๊กเล็กมาก ส่งผลให้นักเรียนดูภาพจากโน้ตบุ๊กไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควร

 
  
  
ภาพที่ 1 


ภาพที่ 2

 
  Short  Story “The Piano”
22/ 07/2558
นักเรียนชั้นม.2 เรียนรู้เรื่องการใช้ will and be going to ผ่านเกมบันไดงู
Will : จะทำในอนาคต ตัดสินใจ ณ ตอนที่พูดเลย
Be going to : เป็นสิ่งที่จะเกิดในอนาคต มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า
วิธีการเล่นเกม


 


 


 


 

1.       แบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม
2.       แต่ละกลุ่มจะมีเหรียญบาท 2 เหรียญ
หัว + หัว = 1 เดินหนึ่งครั้ง
ก้อย + ก้อย = 2 เดินสองครั้ง
ก้อย + หัว = 3 เดินสามครั้ง
3.       คำศัพท์ที่ปรากฏในเกมก็จะมี คำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ (Big C / Lively Market / Japan) การบอกเวลา (Tomorrow /Tonight/ Next Year/ In 5 years) นักเรียนจะต้องสามารถเอาคำศัพท์ที่ปรากฏในเกมมาแต่งเป็นประโยคที่ใช้ Will and Be going to ได้
4.       เล่นเกมจนกว่าที่จะได้ The Winner ในแต่ละกลุ่ม
เกมนี้เป็นเกมที่ท้าทายความสามารถ เพราะว่าสังเกตได้ว่าเกม กิจกรรมที่ท้าทาย แข่งขัน นักเรียนจะตื่นเต้นและให้ความสนใจ อยากมีส่วนร่วมในเกมค่อนข้างมาก บรรยากาศในห้องเรียนสนุกสนาน

นักเรียนสรุป Quarter 1 เป็นแผนผังความคิด Mind Mapping (A4)
Body Scan ม.3     
                          
Body Scan พี่ม.3 ครูอุ้มเล่านิทานล้านบรรทัดให้นักเรียนฟัง พร้อมกับเปิดเพลงบรรเลงเพลงขลุ่ยให้นักเรียนฟัง
Body Scan พี่ม.1 นิทานสำหรับวันนี้เป็นเรื่องราวการเดินทางของสิงห์หนุ่ม “ตามล่า” เป็นเรื่องที่มีเนื้อหาตื้นเต้น นักเรียนบางคนตั้งใจฟังจนลืมนอนไปเลยทีเดียว แต่จะมีช่วงหนึ่งที่เขาตลกตอนที่ครูพูดว่า บูม บา บา บา บูม (เป็นฉากเปิดตัวของตัวละครเอกของเรื่อง) นักเรียนบางคนกลั้นหัวเราะไว้ไม่อยู่
Body Scan ม.2 เล่าเรื่องแม่นางผมหอมให้นักเรียนฟัง วันนี้เป็นวันแรกที่ครูเส็งนอนตอน Body Scanเพราะว่าครูเส็งบอกว่าไว้ใจให้เราทำ Body Scanคนเดียวได้แล้วรู้สึกภูมิใจมากและจะพยายามทำให้ดียิ่งขึ้น


ภาพรวมมัธยม
            20/07/2558
            ช่วงเช้าคาบ 3-4 นักเรียนชั้นม.1ดูวิดีโอเกี่ยวกับกระบวนการทำงานไขมัน เกี่ยวกับอาหารชนิดต่างที่ให้สารอาหารในประเภทไขมัน การทำงานของคอเรสเตอรอลและอาหารแบบต่างๆ
ช่วงบ่ายนักเรียนหญิงปรึกษา หารือเรื่องการทำอาหารที่บ้านมัธยมพรุ่งนี้ ว่าแต่ละชั้นจะประกอบอาหารอะไรกินบ้างและได้ข้อสรุปดังนี้
ม.1 ส้มตำ
ม.2 ผัดเป็ดปลาดุก
ม.3 ยำไข่ต้ม
และนักเรียนชายที่เหลือก็ร่วมด้วยช่วยกันทำโรงเห็ด เพราะว่าพรุ่งนี้จะมีการเรียนรู้การเพราะเห็ดไปพร้อมๆกันของนักเรียนมัธยมทั้งม.1-3
 

 
21/07/2558

กิจกรรม After School
            นักเรียนมัธยมเล่นกีฬา เช่น เล่นบอลเล่ย์บอล เตะฟุตบอล เล่นบาสเกตบอล การเล่นกีฬาตอนเย็นแบบนี้นอกจากจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างทั้งนักเรียนและรวมถึงครูด้วย

ผู้ปกครองอาสา


วันนี้พี่ม.1 ได้มีโอกาสดีมากที่ได้ร่วมเรียนรู้แชร์ประสบการณ์และการใช้คำถามที่มีความหมายร่วมกับแม่พี่ปุน (คุณหมอ) และแม่ของพี่ไอดินเกี่ยวกับเรื่องต่างหลายๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคที่เด็กๆให้ความสนใจอยู่ตอนนี้ เช่น โรคเมอส โรคตับอักเสบบี เอและอีซึ่งโรคเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบมาจากการกินอาหารและการใช้ชีวิตของเราทั้งสิ้นและรวมถึงระบบการทำงานต่างๆของร่างกาย ซึ่งเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนในรายวิชา PBL หลักของม.1 Natural Kitchen” ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีความหมาย

ช่วงบ่ายเรียนนักเรียนชั้นมัธยมต้นทั้งหมดเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำภาคเรียน มีการตรวจสุขภาพของน้ำหนัก ส่วนสูงที่มีความสอดคล้องกับอายุหรือไม่? สุขภาพหู สายตา ช่องปากเป็นอย่างไร?ตัวอย่าง Mind Mapping ของนักเรียนชั้นม.1

สรุปการเรียนรู้ Quarter 1

ตัวอย่าง Mind Mapping ของนักเรียนชั้นม.2
สรุปการเรียนรู้ Quarter 1
ตัวอย่าง Mind Mapping ของนักเรียนชั้นม.1-3
สรุปการเรียนรู้ Quarter 1"ชุมนุมภาษาญี่ปุ่น"ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น