เป้าหมายหลัก

เป้าหมายหลัก : เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการสื่อสาร เข้าใจถึงความแตกต่าง วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สามารถฟังคำศัพท์ ประโยค เรื่องราว บทสนทนา จากนิทาน ละคร เพลง ภาพยนตร์ จับใจความสำคัญ ตอบคำถาม โดยให้เหตุผล รวมทั้งสามารถถ่ายทอดสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ รวมทั้งสามารถใช้ภาษา เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สู่สังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์

Week6

สิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์ที่ 6 
ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมจิตศึกษา
       จิตศึกษาของพี่ๆม.๓
15/06/2558
จิตศึกษาวันนี้ครูณีมีคำถามเชิงจิตวิทยามาถามพี่ม.๓  เพื่อที่จะทำนายสิ่งที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตเกี่ยวกับความชอบด้านอาชีพการงาน ซึ่งโดยภาพรวมแล้วนักเรียนห้องม.๓ ก็จะเป็นห้องที่ชื่นชอบในความเป็นอิสระ ไม่ชอบอาชีพที่ต้องมีคนมาสั่ง ไม่ชอบเป็นลูกน้องใคร


ตัวอย่างคำถาม
ถ้าสมมุติว่าตัวเองโบยบินขึ้นไปบนท้องฟ้า แล้วสิ่งแรกที่เรามองลงมาเราจะเห็นอะไร
ก. หิมะสีขาวโพน
ข. ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่
ค. เนินเขาที่เต็มไปด้วยหญ้าที่เขียวขจี
ง. ทุ่งดอกไม้สีเหลือง
16/06/2558
จิตศึกษาที่ประทับใจ คือ เป็นจิตศึกษาของครูดอกไม้ให้นักเรียน เขียนคำสองคำที่แสดง บ่งบอกถึงความเป็นตัวเองมากที่สุด คำพูดของนักเรียนหลายๆคนเป็นเพียงคำพูดสั้นๆที่มีความหมายมาก
            เช่น พี่ฟ้าบอกคำว่า รอย-ยิ้ม : การที่เราจะมอบรอยยิ้มให้ใครได้นั้น ก่อนอื่นเลยคือ รอยยิ้มนั้นก็ส่งให้กับตัวเราเองก่อน
            พี่กระถิ่น เสีย-สละ : การเสียสละคือ การที่เราไม่ได้คำนึงหรือนกถึงแต่ตัวของเราเองมากเกินไป คือ เราต้องมีน้ำใจ ทำเพื่อคนรอบข้องด้วย
            ครูอุ้ม อดทน-ตั้งใจ : การที่เราจะลงมือทำอะไรสักอย่างนั้น ไม่ว่าจะเป็น การเรียน การงาน ก็จะทำด้วยความตั้งใจ เพียรพยายาม และมีความอดทนร่วมด้วย ไม่ว่าผลจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เสียใจ เพราะเราทำทุกอย่างอย่างเต็มที่และดีที่สุดแล้ว
และกิจกรรมจิตศึกษาเติมใจให้กัน เป็นกิจกรรมที่นักเรียนส่งกำลังใจให้เพื่อนผ่านตัวอักษร โดยตอนแรกครูดอกไม้ให้แต่ละคนวาดภาพสิ่งที่แสดงความเป็นตัวเองมากที่สุด แล้วหลังจากนั้นก็ให้ครูและเพื่อนนักเรียนช่วยกันเขียนกำลังใจส่งให้เพื่อนๆ
ภาษาอังกฤษ
8/06/2558
ภาษาอังกฤษ ม.๑ Vocabulary in classroom
เริ่มต้นการเรียนโดยการทักทาย การใช้ประโยคง่ายๆในการทำให้นักเรียนคุ้นเคยชินกับการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น และครูใช้ประโยคคำถามที่ถามเกี่ยวกับการบ้านและครูให้นักเรียนโชว์ภาพการบ้าน(วาดภาพเกี่ยวกับกีฬาที่นักเรียนชื่นชอบ) หลังจากนั้นครูให้นักเรียนเล่นเกมส์ HANGMAN เพื่อที่ทายคำว่า School and Classroom เพื่อที่จะเริ่มต้นของการเรียนการสอนเกี่ยวกับการบอกสิ่งของต่างๆในห้องเรียน เช่น
คำศัพท์ที่นักเรียนแชร์
Book

Pen
Pencil
Whiteboard
Paper
Clock
Notebook
Basketball
Vase
Flowers
Box
หลังจากนั้นครูใช้คำถาม
How many people are there in your class?
How many computer are there in your class?
How many boys are there in your class?
หลังจากที่เราถามให้นักเรียนตอบแล้ว มีนักเรียนบางกลุ่มบอกว่าอยากตั้งคำถามเอง เป็นสิ่งที่ดีมากและเขาก็สามารถที่จะตั้งคำถามโดยใช้ความเข้าใจของตัวนักเรียนเองได้อาจเกิดจากการที่นักเรียนมีพื้นฐานคำศัพท์ การแต่งประโยคอยู่แล้ว


ภาษาอังกฤษ ม.๒ เรียนรู้ผ่านการฟังShort Story “ Apple for the teacher”
         ครูเริ่มการเรียนการสอนวันนี้โดยการ ให้นักเรียนบางส่วนนำเสนอภาพวาดที่แสดงถึงความฝัน ความเป็นตัวเองมากที่สุด
พี่ออดี้ : อยากจะเป็นนักวาดภาพการ์ตูนมืออาชีพ เพราะความชอบส่วนตัวที่เขาสนใจด้านนี้อยู่แล้วและเขาก็สามารถทำมันออกมาได้ดี
พี่ตุ๊กตา : ความฝันของพี่ตุ๊กตาคือ อยากจะเป็นนักการทูตของประเทศญี่ปุ่น คือ ตุ๊กตาเป็นเด็กนักเรียนที่ชอบทุกอย่างเกี่ยวกับภาษาอยู่แล้ว  สังเกตเห็นได้ชัดเจนมากว่าเขามีความเข้าใจ เกี่ยวกับตัวภาษาระดับหนึ่งเลยและรักที่จะเรียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับภาษา เรียนชุมนุมภาษาญี่ปุ่น เวลาที่เรียนในคาบภาษาอังกฤษ ก็ทำด้วยความตั้งใจดีมาก

            หลังจากนั้นครูให้ฟังเรื่องสั้น “ Apple for the teacher”เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยกิจกรรมการฝึกฟัง และเช็คความเข้าใจโดยการให้ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง (Fill in the blank) แต่คำส่วนมากที่ให้เติมก็จะเป็นเกี่ยวกับ Possessive Adjective and Pronoun เพื่อที่จะเชื่อมโยงไปหาวันต่อไป หลังจากที่ฝังเนื้อหาจบแล้ว ครูก็ให้นักเรียนช่วยกันเฉลย และมีการฝึกทักษะการอ่าน (อ่านทีละคน คนละ 1 ประโยค) แ
ละช่วยกันแปลความหมายของบทความ ก่อนที่จะหมดคาบครูทดสอบคำศัพท์โดยการให้นักเรียนแต่ละคนเล่นเกมต่ออักษรให้เป็นคำ โดยคำศัพท์ก็มาจากเนื้อหาในเรื่องสั้น เช่น Orange Teacher First Young เป็นต้น (กิจกรรรมนี้ นักเรียนสนุกมาก และบอกครูเลยว่าอยากให้ครูให้ทำกิจกรรมแบบนี้อีกทุกวันเลย)
  
 
16/06/255
ภาษาอังกฤษม.๑
     

         
วันนี้ม.๑ เรียนรู้เรื่องของใช้ There is /There are ตอนแรกก็จะทวนคำศัพท์องเขาก่อนเกี่ยวกับพวกสิ่งของต่างๆในห้องเรียน หลังจากนั้นก็โชว์ภาพให้นักเรียนลองทายซิว่าถ้าจะบอกว่ามีแอปเปิ้ลหนึ่งลูกอยู่ในตระกร้าจะบอกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไร (There is an apple in the basket) โชว์ภาพประมาณ 4-5 ภาพ แล้วก็ถามเขาถึงความแตกต่างของแต่ละประโยค นักเรียนก็เริ่มสังเกตว่าประโยคที่เขาตอบเมื่อกี้คือ มีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร  แล้วครูก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้เกี่ยวกับ การใช้(There is /There are เพื่อทบทวนความรู้ และเวลาเหลือเราก็เลยหยิบเอาเกม เกมหนึ่งมาเล่นกับเค้า ตอนแรกก็แค่หวังว่าเขาคงจะสนุกเฉยๆ แต่ขณะที่เล่นเกมก็จะเกิดความวุ่นวายอยู่พอสมควร ครูก็เลยปรับเปลี่ยนกติกาจากที่คนไหนพร้อมก็จะให้เล่น ปรับเปลี่ยนมาเป็น

ครูก็จะมีคำถามว่า
ถ้าคุณครูมีแอปเปิ้ล 3 ลูกครูจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร?
นักเรียนคนไหนที่ตอบถูกก็จะมีสิทธิ์เล่นเกม
(เป็นการทบทวนสิ่งที่เขาได้เรียนมาแล้วได้ในระดับหนึ่ง)
หลังจากนั้น
หลังจากนั้นวันพุธกับวันพฤหัสบดีไม่มีการเรียนการสอน เพราะว่ากิจกรรมกรรมไหว้ครู และเตรียมงานวันไหว้ครู
17/06/258
ม.๑ ทำการ์ดวันไหว้ครู
18/06/2558
เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู

ภาษาอังกฤษม.๒
กิจกรรมต่อเนื่องจากการฟังเรื่องสั้นเรื่อง Apple for the teacher “  วันนี้ครูเช็คความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาโดยให้นักเรียนลองฟังคลิปวิดีโอสั้นๆ ประโยคที่จะทำให้เขาได้ฝึกทักษะการฟังและทักษะการเขียนไปด้วย จากกิจกรรมนี้นักเรียนก็จะมาแชร์สิ่งที่เขาฟังให้เพื่อนๆในห้องฟังด้วย และแสดงให้เราเลยว่า ถ้ามีเพื่อนคนไหนในห้องยังตอบหรือเขียนไม่ได้ เพื่อนคนที่รู้ก็จะช่วยบอกเพื่อน แล้วหลังจากนั้นครูก็ช่วยทบทวนประโยคง่ายที่ใช้ในการขออนุญาตเข้า-ออกห้องและเหมือนตั้งเป็นข้อตกลงว่า ต่อไปเราจะใช้การขออนุญาตเป็นภาษาอังกฤษในการขออนุญาตเข้า-ออกห้อง
May I come in, please.
May I go out, please.
May I go to the toilet, please.
May I sit here, please.
May I go to drink  water, please.

19/06/2558
ภาษาอังกฤษม.๒
วันนี้ม.๒ เริ่มต้นแบ่งกลุ่มทำกิจกรรรม โดยใช้เกม เช่นครูเขียนคำว่า
He's big เขาใหญ่
Monk leg สงขลา
Some love บางรัก
Beautiful circle yesterday งามวงศ์วาน
Late? สายไหมหลังจากนั้นก็แจกบัตรคำให้เขาเรียงให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง และลองหา Key word ที่แสดงความเป็นเจ้าของของแต่ละกลุ่มแล้วเอามาแชร์กัน นักเรียนเรียนรู้เรื่องของการใช้ Possessive Adjective and Pronoun ผ่านกิจกรรมการยกตัวอย่างจากสิ่งของใกล้ตัว และทบทวนการตอบคำถามประโยคที่เตรียมมาให้ว่าเป็นประโยคที่แสดงความเป็นเจ้าของแบบไหน และสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ลงใน Passport
สำหรับคาบนี้สิ่งที่คิดว่าตัวเองพัฒนาก็คือ รู้สึกว่าเราพูดภาษาอังกฤษในห้อง (Classroom language) เพิ่มมากยิ่งขึ้น จะพยายามพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ

สิ่งที่อยากจะพัฒนาตัวเอง
1.      เรื่ององการจัดการออกเสียง การอ่านคำศัพท์ ประโยค ภาษาอังกฤษควรอ่านให้ชัดเจน กล้าออกเสียงมากยิ่งขึ้น
2.      เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนการสอน การเตรียมเนื้อหา เตรียมสื่อ เตรียมแบบฝึกหัด และรวมถึงการเตรียมตัวก่อนการสอน อยากมีเวลาเตรียมตัวให้มากกว่านี้

ภาพรวมของนักเรียนชั้นม.๓
การจัดการเรียนรู้วิชาบูรณการณ์องนักเรียนชั้นม.๓
      บรรยากาศในห้องของพี่ม.๓ คือ หลังจากที่จบเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ม.๓ สัปดาห์นี้ก็เริ่มเรื่องพลังงาน คือแต่ละกลุ่มก็จะไปศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับพลังงาน ว่าคืออะไร และมีประเภทไหนบ้าง?
เรื่องหนังสั้นก่อนจบ
มีการวางเค้าโครงเรื่อง และคัดเลือกตัวแสดง
การทำ Lesson study
16/06/2558
คาบที่สามของวันนี้ พี่ม.๓ ทำ Lesson study เรื่องของวงกลม
***การทำ Lesson Study  เพื่อให้นักเรียนได้มีความเข้าใจในเนื้อหาที่ยากๆ หรือเนื้อหาที่เขาเรียนแล้วยังไม่เข้าใจ คือ ครูดอกไม้จะทำ Lesson studyแล้วก็จะมีครูเส็งมาร่วมด้วย และช่วยกันสะท้อนว่าทำไปแล้วเป็นอย่างไร และช่วยกันหาแนวทางการสอนให้ดีขึ้นเรื่อยๆ
กิจกรรมวันครู
16/06/2558
พี่ม.๓ ประชุมกันเรื่องกิจกรรมวันครู และวันนี้มีการซ้อมร้องเพลงวันครูให้น้องม.๑-๒ ที่ดุ้นบ้านม.๑ เป็นภาพบรรยากาศที่น่าประทับใจมาก
17/06/2558
วันนี้ไม่มีกิจกรรมหน้าเสาร์ธงมีการแสดงละครของกลุ่มสันติ เป็นละครที่ให้แง่คิดเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน ความปลอดภัยและการใส่หมวกกันน็อค เป็นชุดการแสดงที่เรียบง่ายธรรมดามากๆ แต่สามารถเรียกความสนใจ ความสนุกสนาน ได้ไม่น้อยเลยทีเดียว
ภาษาอังกฤษวันนี้
ภาพรวมของภาษาอังกฤษวันนี้ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอนเพราะว่า เตรียมตัวจัดกิจกรรมวันครู
ช่วงเช้าก็จะเป็นกิจกรรมทำการ์ดวันวันครูทั้งม.๑-๓ 


ช่วงบ่ายก็จะเป็นการซ้อมร้องเพลงวันครูของนักเรียนชั้นม.๑-๓ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่นักเรียนทุกคนต่างก็ตั้งใจฝึกซ้อมร้องเพลง
เพลงพระคุณที่สาม
เพลงปาเจรา(ไหว้ครู)
เพลงคนเก่งคนดี
และช่วยกันจัดซุ้มกิจกรรม ป้ายวันครูพรุ่งนี้ และป้ายนิเทศติดการ์ดวันครู
18/06/2558
วันครูของโรงเรียนนอกกะลา พิธีการที่เรียบง่าย พิธีการที่มาจากความร่วมมือของทั้งผู้ปกครองก็ดี นักเรียนก็ดีและรวมถึงคุณครู  สื่อให้เห็นถึงความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนได้อย่างยอดเยี่ยม พิธีการที่ไม่ได้บังคับให้นักเรียนแต่ละห้องต้องทำพานไหว้ครู แต่ตรงกันข้ามเป็นพิธีการที่ไม่ว่านักเรียนจะเตรียมอะไรมาไหส้ ครูก็รับด้วยความเต็มใจ ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงกว่า แต่เป็นหนึ่งชั่วโมงที่แสนจะมีคุณค่ามากๆ ตั้งแต่เด็กแล้ว คือพอถึงวันครูทุกครั้งเราก็จะตื่นเต้นว่าเราจัดหาดอกไม้ได้จากที่ไหนเพื่อที่จะไหว้ครู จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง แต่วันนี้ความตื่นเต้นก็ยังอยู่เหมือนเดิม แต่จะแตกต่างตรงที่สถานะของเราเปลี่ยนจากลูกศิษย์มาเป็นคุณครูเอง(ขอบคุณโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาที่ทำเราโอกาสได้มารับประสบการณ์ดีๆแบบนี้ ขอบคุณจริงๆค่ะ)


ช่วงบ่ายมาช่วยครูจุลดูแลนักเรียนม.๑ เพราะว่าครูป้อมไปช่วยสะท้อนการทำ Lesson Study ของครูเส็งที่ม.๒
กิจกรรม Body Scan
  กิจกรรม Body Scan ของนักเรียนชั้นม.๓ ช่วงอาทิตย์นี้เป็นแบบง่ายๆ เปิดเพลงสปาเบาๆ เคล้ากับเสียงเล่านิทาน ของครูดอกไม้ และช่วงบ่ายมีโอกาสได้ทำกิจกรรม Body Scan กิจกรรมนี้พอมีโอกาสได้ทำ ได้ปฏิบิติ ทำให้เรามีโอกาสทราบถึงข้อที่ควรพัฒนา คือ เวลาที่เล่านิทานคือเสียงค่อนข้างเบามาก สาเหตุอาจจะมาจากการที่นักเรียนบางคนที่ไม่ยอมนอนแล้วส่งเสียงรบกวนเพื่อนที่นอน
งานฟาร์ม
            นักเรียนชั้นม.๓ สัปดาห์นี้มีการปลูกผักในล้อรถ ผักที่ปลูกก็เป็นผักสวนครัว เช่น พริก มะละกอ ต้นแมงลัก เป็นต้น ส่วนกระถางที่ตอนแรกปลูกผักสลัด แล้วมันไม่ประสบผลสำเร็จก็เปลี่ยนมาเป็นปลูกผักอย่างอื่นแทน เช่น ปลูกต้นหอม ปลูกผักชีใบเลื่อย
 ทักษะชีวิต "การสานแห"
การสานแหก็เริ่มได้แหที่ยาวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เห็นนักเรียนตั้งใจทำกันมาก
 **ส่วนในรายวิชาการเรียนการสอนอื่นๆ และกิจกรรมที่มีมาเพิ่มของม.๓ ก็คือการตัดต่อหนังสั้นม.๓ เป็นหนังสั้นที่ ซึ่งนักเรียนในห้องทุกคนก็ต้องใจทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีมากไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น