เป้าหมายหลัก

เป้าหมายหลัก : เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการสื่อสาร เข้าใจถึงความแตกต่าง วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สามารถฟังคำศัพท์ ประโยค เรื่องราว บทสนทนา จากนิทาน ละคร เพลง ภาพยนตร์ จับใจความสำคัญ ตอบคำถาม โดยให้เหตุผล รวมทั้งสามารถถ่ายทอดสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ รวมทั้งสามารถใช้ภาษา เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สู่สังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์

Week8

สิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์ที่ 8 
ระหว่างวันที่ 29-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมจิตศึกษา
     จิตศึกษา
เริ่มต้นจิตศึกษาของอาทิตย์นี้ คือ ครูดอกไม้ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นว่านักเรียนเปรียบเสมือนส่วนใดของบ้านม.๓ นักเรียนหลายคนก็ให้คำตอบที่ยอดเยี่ยม เช่น
พี่กระถิ่นบอกว่าเปรียบตัวเองเหมือนตะปู เพราะทุกส่วนของบ้านก็ต้องประกอบด้วยตะปู มีตะปูเป็นที่เชื่อมไปยังส่วนต่างๆ คอยประสานทุกๆสิ่งเข้าด้วยกัน
พี่ฟ้า(รุ่ง) บอกว่าเปรียบตัวเองเหมือนต้นไม้ ต้นไม้ที่คอยให้ความร่มรื่น ร่มเย็น ให้ที่พักอาศัยแก่ผู้ที่มาเยือน
ครูอุ้ม บอกว่า เปรียบตัวเองเป็นบันได บันไดที่จะนำพาลูกศิษย์ไปยังจุดมุ่งหมาย
จิตศึกษาครูอุ้ม


 
 


ภาพประกอบจิตศึกษาครูอุ้ม "สีสันที่บอกความเป็นตัวเอง"

จิตศึกษาที่ประทับใจ เป็นจิตศึกษาที่ตัวเองมีโอกาสได้ร่วมทำ คือ เป้าหมายของจิตศึกษาคือ ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งมุมมองความคิดของตัวเองและเพื่อน ผ่านความชื่นชอบของสีสันที่ล้วนมาจากธรรมชาติ คือนักเรียนจะเลือกใบไม้ ดอกไม้ หรืออาจจะเป็นใบหญ้าที่แทนความเป็นตัวเองมากที่สุด และถ่ายทอดเรื่องราวให้เพื่อนและครูได้ฟัง


ภาษาอังกฤษม.๑

นักเรียนฟังเรื่องสั้น The Farm

นักเรียนทำกิจกรรม Fill in the blank about The Farm(Short story)


วันนี้เป็นวันแรกที่ม.๑ ได้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษผ่านการฟังเรื่องสั้น(Short Story) เรื่อง The Farm ตอนแรกเริ่มด้วยการเล่นเกม HANGMAN คำว่า COW/ PIG /CHICKEN  เป็นการเกริ่นนำก่อนเข้าสู่เนื้อหา The Farm หลังจากนั้นก็เป็นการเรียนภาษาผ่านการฟัง และมีเติมคำศัพท์ที่ได้ยินลงในช่องว่างโดยใช้รูปแบบ

1.       เปิดคลิปเสียงให้ฟัง
2.       อ่านตาม
3.       อ่านพร้อมกันให้ครูฟัง
4.       ช่วยกันแปล
5.       ตั้งคำถาม (5W1H)
6.       อ่านทบทวน
แต่ผลปรากฏว่านักเรียนยังไม่พร้อมที่จะเรียนเท่าไหร่ ยังมีการพูดคุยกันในขณะที่ครูให้ฟังคลิปเสียงและให้เขาช่วยกันเติมคำศัพท์ที่ได้ยินลงในช่องว่าง เราก็เลยเกิดคำถามขึ้นกับตัวเองว่าจะทำอย่างไรให้นักเรียนสนใจครู อยากเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น เป็นเพราะรูปแบบการจัดกิจกรรมของเราไม่น่าสนใจรึเปล่า หลายคำถามเกิดขึ้นมา ตอนเรียนไปสักพักใหญ่ครูจุลเห็นบรรยากาศในห้องเริ่มไม่ไหว ก็เลยเข้ามาคุยกับนักเรียน แต่พอหลังจากนั้นก็คุยกันอีก คุยกันจนเกือบหมดคาบ ก่อนจะให้ไปเรียนวิชาต่อไปเราก็เลยพูดให้เขาได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ/หน้าที่ของตนเอง ว่าจริงๆแล้วเรามาเรียนเพื่ออะไร เป็นการทิ้งคำถามเพื่อให้นักเรียนได้ย้อนกลับมาคิดบทวนการกระทำของตัวเองมากยิ่งขึ้น
วันที่ 1/07/2558
กิจกรรมม.๑ วันนี้เริ่มต้นด้วยการทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสั้น The farm แล้วแบ่งนักเรียนออกเป็นสองกลุ่มดู แล้วให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มวิ่งมาเขียนคำศัพท์ที่เห็นจากการที่ครูโชว์ให้ดูก่อน เช่น ครูโชว์รูปภาพรูปกระต่าย นักเรียนก็จะวิ่งไปเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษบนกระดาษที่ครูจัดให้ Rabbit Deer Buffalo Dog Cat Butterfly Dragon Toad เป็นต้น หลังจากนั้นครูก็บอกกับนักเรียนว่า วันนี้พวกพี่จะแปลงร่างเป็นแม่มดเป็นคนที่มีพลังและอำนาจสามารถเสกให้เพื่อนแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ โดยใช้รูปแบบของประโยค
ทบทวนเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ The Farm
ตัวอย่าง Flash Card

 

เล่นเกมทายคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ที่ปรากกฎอยู่ในเรื่อง The Farm

"เกม I want you to be a ..............."
I want teacher Oum to be a toad.

I want you to be a bird.
I want you to dance Korea's cover.
   


 I want you to be a..............  เช่น
 I want you to be a toad.
 I want you to be a angle.
 I want you to be a snake.
ก่อนที่จะหมดคาบเรียนครูก็ให้นักเรียนลองแต่งประโยคที่โดยใช้รูปแบบที่เรียนมาอย่างน้อย 3 ประโยค
วันที่ 2 กรกฎาคม 2558
วันนี้ม.1 เริ่มต้นคาบด้วยกิจกรรมการต่อจิกซอร์ การต่อจิกซอร์เป็นกิจกรรมที่สามารถดึงความสนใจของนักเรียนได้ดีพอสมควร แล้วหลังจากนั้นคือนักเรียนก็จะทายว่าคำศัพท์ที่ปรากฎในรูปคือคำว่าอะไร แล้วแต่ละกลุ่มจำเป็นต้องเรียงประโยคที่กำหนดให้ถูกต้อง เพื้อเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียนรู้มาแล้วเรื่องการแสดงความปรารถนา และความต้องการและให้ลองเปลี่ยนจากประโยคบอกเล่าที่กำหนดให้ เป็นปนะโยคคำถาม เช่น
He wants to go to Buriram.
Dose he wants to go to Buriram?
They want to buy I-Phone.
Do they want to buy I-Phone? เป็นต้น

 
ทบทวนความรู้ How to use I want to.........


ภาษาอังกฤษม.๒
 
 
 
 

วันนี้ม.๒ เริ่มต้นโดยการแบ่งกลุ่มต่อจิกซอเป็น Topping หน้าต่างๆของ Pizza เช่น Ham Cheeses Pineapple and Pepperoni นักเรียนให้ความสนใจเกี่ยวกับการต่อจิกซอมากๆ หลังจากนั้นก็ฟังคลิปเสียงเรื่อง The Pizza โดยใช้รูปแบบ
1.       เปิดคลิปเสียงให้ฟัง
2.       อ่านตาม
3.       อ่านพร้อมกันให้ครูฟัง
4.       ช่วยกันแปล
5.       ตั้งคำถาม (5W1H)
6.       อ่านทบทวน

                                 อาจจะเป็นโดยพื้นฐานทางคำศัพท์ของนักเรียนส่วนใหญ่พอใช้ได้ ระดับทางการเรียนค่อนข้างที่จะเกาะกลุ่ม ไม่แตกต่างกันมาก ดังนั้นเวลาที่พาทำกิจกรรมหรือเล่นเกมอะไร ก็มักจะได้รับความร่วมมือที่ดีเสมอๆ แต่ก็จะมีบางทีที่นักเรียนบางกลุ่มอาจจะพูดคุยบ้าง แต่ครูประจำชั้น(ครูเส็ง)และเราก็จะพูดให้นักเรียนกลับมารู้ตัวโดยเร็ว ว่าตอนนี้เราอยู่ไหน เราทำอะไรอยู่ หลังจากที่พูดนักเรียนก็ค่อนข้างกลับมารู้ตัวเร็วขึ้น
วันที่ 1/07/2558
วันนี้ครูจุลเข้าช่วยในกิจกรรม "จับคู่สนทนา" คือ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ต้องการฝึึกทักษะด้านการพูดและการฟังของนักเรียน ต้องการให้นักเรียนได้ฝึกการติดต่อสื่อสาร โดยเริ่มจากสิ่งที่ง่าย แะเป็นสิ่งที่ไกล้ตัวเขาก่อน เช่น ครูจุลจะกำหนดให้
Student A : Person who has longer hair.
Student B : Person who has shorter hair.

(1) A : What's your name?
      B : My name is Chat.
(2)  A: How old are you?
      B :I am ten years olds.
(3)  A : Do you like pizza?
      B : Yes, I like.
ครูจุลพาเล่นเกม จับคู่สนทนา


ตัวอย่างการสนทนา How to order a pizza.

Add caption


หลังจากนั้นครูอุ้มก็ใช้คำถามว่า Do you like pizza? แล้วก็เปิดบทสนทนาเกี่ยวกับการสั่งซื้อ Pizza เป็นภาษาอังกฤษระหว่างพี่อุ้มกับพนักงานขาย Pizza แล้วลองทายนักเรียนว่าเป็นบทสนาเกี่ยวกับอะไร และเนื้อหาและวิธีการสั่งซื้อ Pizza และนักเรียนต้องเขียนการสั่งซื้อ Pizza ของตัวเองด้วยเพื่อเชื่อมโยงกับการแสดงบทบาทสมมุติ( Role play in ordering the pizza )ในวันศุกร์
วันที่ 3/07/2558
วันนี้นักเรียนชั้นม.๒ มีโอกาสได้แสดงบทบาทสมมุติ (Role play ) คือครูจะสุ่มตัวแทนออกมาประมาณ 5-6 คน ให้โทรไปสั่งซื้อ pizza จริง(ภาษาอังกฤษ) โดยที่ตัวแทนจะต้องโทรไปที่ร้านขายพิซซ่าแล้วก็สั่งซื้อพิซซ่า พยายามใช้บทสนทนาจากที่เคยเรียนรู้มาแล้ว และได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นบทสนทนาของตัวเองแล้ว พูดคุยสั่งซื้อตลอดจนการบอกเส้นทาง ที่อยู่ของตนเองให้พนักงานฟัง กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนหลายคนตื่นเต้น เพราะในความรู้สึกคือเขาจะได้โทรสั่งพิซซ่าจริงๆ ได้ลองใช้สถานการณ์นี้ในการฝึกฝนความกล้าแสดงออกในการพูดคุยสนทนาภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ในหนึ่งคาบคือเล่นได้ไม่กี่คน เป็นกิจกรรมที่มีความรู้สึกว่านักเรียนคนอื่นในห้องที่ไม่ได้ไปลองโทรสั่งพิซซ่า เขามีความอยากลองทำเหมือนเพื่อนบ้าง อยากลองได้ไปคุยโทรศัพท์ในสถานการณ์แบบนั้นบ้างก่อนที่จะหมดคาบเรียนนักเรียนก็ได้มีโอกาสกินพิซซ่าจริงๆ สังเกตุเห็นแววตานักเรียนแล้วมีความสุขจริงๆ ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ส่งสัญญาณความพร้อมดีๆๆ ว่านักเรียนก็มีความสุขกับรายวิชาภาษาอังกฤษแค่นี้การเรียนภาษาอังกฤษในคาบนี้ก็เป็นคาบที่เราคิดว่านักกเรียนคงไม่ลืม คงจดจำการเรียนเรื่องสั้น(Short Story  "The Pizza")
เรียนภาษาอังกฤษจากสถานการณ์จริง (Real situation)  


นักเรียนพูดคุยสนทนา การสั่งซื้อพิซซ่า  

พี่เดียโทรไปสั่งพิซซ่าจริงๆ

ขอบคุณตรูจุลมากค่ะ สำหรับพิซซ่าวันนี้
เรียนอย่างมีความสุข


ภาพรวมม.๓
29/06/2558
วันนี้นักเรียนม.๓ได้มีโอกาสเรียนกับครูอ้อน เรื่อง การทำเครื่องดักจับแมลงวัน โดยให้แต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบเครื่องดักจับแมลงที่คิดว่าน่าจะใช้ได้จริงๆในชีวิตประจำวัน และลองเอาไปใช้จริงๆตามสถานที่ต่างๆว่าจะได้ผลหรือไม่ และอีกกิจกรรมหนึ่งที่นักเรียนได้ทำคือ แบ่งกลุ่มแล้วแต่ละกลุ่มก็จะมีเพลงประจำกลุ่มของตนเอง ในบ่ายของววันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม  2558 นักเรียนมีโอกาศได้ร้องเพลงให้เพื่อนๆในห้องฟัง กิจกรรมนี้นักเรียนค่อนข้างมีความสุขเพราะห้องนี้จะเป็นห้องที่ชื่นชอบการแสดง การร้องเพลงอยู่แล้ว กิจกรรมนี้ยังจะเป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องไปยังกิจกรรมจิตศึกษา ตอน "ดนตรีดลใจ" เป็นการจัดกิจกรรมแสดงให้น้องดู

 


นักเรียนช่วกันทำ ทำเนียบนักเรียนอย่างตั้งใจ

การเรียนภาษาอังกฤษม.๓ 
     จะเป็นเนื้อหาของ Pronoun และใหนักเรียนลองทำข้อสอบ เทคนิคที่ได้จากครูจุล คือ ครูจุลจะเป็นคนที่มีวิธีการเรียนการสอนที่เน้นถึงความหลากหลาย นักเรียนชั้นม.๓ ช่วยกันแต่งเพลงรุ่นของ “คีตกาล”


ส่วนการแสดงละครของนักเรียนชั้นม.๓
ตอนนี้นักเรียนชั้นม.๓ มี Story Board แล้วและมีการคัดเลือกตัวนักแสดงแล้ว กำหนดการ่ายทำเริ่มตั้งแต่วันอังคารหน้าเป็นต้นไป

30/06/2558
พี่ต้นร่มแชร์ประสบการณ์ให้พี่ๆมัธยมพี่ต้น(โปรดิวเซอร์)แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการทำตัดต่อ
วันนี้ช่วงเช้าพี่มัธยมมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการตัดต่อภาพยนตร์กับคุณต้น ผู้กำกับและโปรดิวเซอร์ของรายการขนส่งไม่จำกัดของรายการที่มีชื่อเสียงของชาองเคเบิ้ล เป็นช่วงเวลาที่นักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แชร์และรับฟังประสบการณ์ การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีคือ การเรียนรู้จากคนอื่น และการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้จากการพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ลำดับกิจกรรม คือ ตอนแรกเป็นการแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับกว่าที่จะมาเป็นผู้กำกับในทุกวันนี้ ต้องผ่านอะไรมาบ้าง และแนะนำแนวทางการใช้ชีวิต ว่าจะต้องเลือกและทำในสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆและทำให้เต็มที่และดีที่สุด และนอกจากนั้นยังมีการเปิดคลิปของนักเรียนชั้นม.1-3
ม.1 MV น้ำตาหมา
ม.3 MV ไปถอนคำสาบาน  พี่ต้นก็ได้ให้คำแนะนำดีๆเกี่ยวกับการตัดต่อทั้งสอง MV

การสานแห
  

ช่วงบ่ายทักษะชีวิต ม.3 สานแหได้ยาวเพิ่มมากขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่อยๆเห็นึงความตั้งใจจริงๆของนักเรียน เพราะนอกจากชั่วโมงทักษะชีวิตที่นัก้รียนจะต้องทำการสานแหแล้ว แต่เมื่อเวลานักเรียนมีเวลาว่างๆ ช่วงเช้าก่อนเข้าแถว ช่วงเที่ยงก่อน Body Scan รวมไปถึงช่วงเย็นก่อนกลับบ้าน เห็นความตั้งใจของนักเรียนคือนักเรียนจะนั่งสานแหด้วยความตั้งใจ                                        


ส่วนเรื่องงานฟาร์ม นักเรียนชั้นม.๓ นักเรียนชั้นม.๓ก็ช่วยกันดูแล รดน้ำ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ทุกวัน
            

กิจกรรม Body Scan


Body Scan ครูอุ้ม

วันพุธนี้มีโอกาสได้ทำกิจกรรม Body scan ให้กับนักเรียนชั้นม.๓ ลำดับขั้นตอนเริ่มดีขึ้น น้ำเสียงตอนเวลาที่เล่าเรื่องราวก็ดังขึ้นจากเดิม และก็มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหา เพราะบางทีเล่านิทานอาจจะมีเนื้อหาที่ตลก คือ นักเรียนบางคนหลุดหัวเราะออกมาและสะดุ้งขึ้นมา แล้วก็ไม่หลับอีกเลย เราก็เลยเปลี่ยนมาเล่าเรื่องราวจากบทความที่ไม่ยาวและสั้นจนเกินไป เป็นบทความที่มีแง่คิดดีๆให้ฟังแทน

กิจกรรรมนอนบ้านมัธยมของนักเรียนหญิงชั้นม.๑
เริ่มกิจกรรมโดยการที่นักเรียนจะต้องเดินสำรวจวัตถุดิบที่อยู่บริเวณโรงเรียนมาเพื่อที่จะประกอบอาหารรับประทานในช่วงเย็น กลุ่มของพี่กระต่ายได้ไปเก็บผักกระเฉดน้ำ หาหอย หาปลาที่สระน้ำด้านหลังโรงเรียนเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เวลาที่นักเรียนบางคนไม่เคยได้ลงมือทำเลย แสดงให้เราเห็นความตั้งใจของนักเรียนทุกคนจริงๆ หลังจากนั้นก็มาช่วยกันหุงข้าว ทำกับข้าวที่ครัวเล็ก กับข้าววันนี้คือ ไข่เจียว ส้มตำ ต้มหอย ผัดไข่ใส่มะละกอเป็นต้น เป็นอาหารมื้อที่ทั้งนักเรียนและครูก็ูมิใจ(สิ่งที่เราหามาทุกอย่าง เราสามารถนำมาทำอาหารให้ครูและเพื่อนๆกินได้)


กิจกรรมตอนกลางคืน เช่น กิจกรรมเดินสำรวจโรงเรียนในความมืด และกิจกรรมเปิดใจระหว่างคุณครูและนักเรียน และรวมึงกิจกรรมที่คุยกันแบบเปิดใจระหว่างคุณครูกับคุณครูด้วยกัน ส่วนตัวมีความคิดว่ากิจกรรมที่พูดคุยกันแบบที่ทุกคนเปิดใจคุยกัน เป็นกิจกรรมที่ดีๆมากเลยเพราะการพูดคุยกันน่นอนว่าเราจะได้พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แชร์ทั้งเรื่องราวและความรู้สึกให้คนที่เราคุยด้วยได้รับรู้ และมีการสะท้อน(เหมือนกับกระจกที่สะท้อนเราในอีกหลายๆด้านที่เราอาจจะไม่รู้ด้านนี้มาก่อน หรือบางทีอาจจะรู้แต่ก็ยังเผลอทำ ซึ่งการกระทำ คำพูดบางอย่างของเรา อาจจะส่งผลกระทบต่ออารมณ์ ความรู้สึก ต่อพี่เรา ต่อเพื่อนเรา และที่สำคัญกว่านั้นคือการกระทำนั้นก็ย้อนกลับมาที่ตัวเราเองด้วย) พี่ทุกคนก็จะเป็นเหมือนกระจกทที่คอยสะท้อนอีกหลายๆด้านให้เราเห็น เป็นการชี้ให้เราเห็นตัวเราเองมากยิ่งขึ้น มองเห็นการกระทำของเราเองมากยิ่งขึ้น ขอบคุณทีมพี่ๆมัธยมที่คอยบอก คอยชี้แนะ คอยแนะนำสิ่งทีถูกต้องให้กับเรา ขอบคุณที่คอยย้ำเตือนให้เรารู้เสมอว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ ที่สำคัญมากที่สุดคือ ขอบคุณพี่ทุกคนที่คอยอยู่เคียงข้างเราเสมอๆ

กิจกรรมกินช้าวร่วมกัน


คุยแบบเปิดใจ ครูมัธยมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น